ทฤษฎี 03: อยากให้ลูกมีความสุขต้องให้สิ่งนี้

จิตแพทย์เด็กท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งฉลาด เรียนเก่ง หน้าตาสวย เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ แต่เธอต้องอยู่ใต้ความกดดันของพ่อแม่ ครอบครัว อาจารย์ และคนรอบข้าง เธอไม่สามารถเลือกเรียนในคณะที่อยากเรียนได้เพราะครอบครัวและคนรอบข้างบอกเธอว่าเรียนเก่งขนาดนี้ต้องเป็นหมอเท่านั้น

จิตแพทย์ท่านนั้นได้พบกับเธอเพราะเธอกินยาเพื่อฆ่าตัวตาย

นี่คือหนึ่งในร้อยในพันคนที่อยู่ในสังคมนี้จริงๆ  การเรียนเก่ง ความร่ำรวย มีชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าคนๆ นั้นจะมีความสุขเลย แต่สิ่งที่รับประกันได้คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ความเคารพตัวเอง การยอมรับตัวเอง และการมีสติอยู่กับปัจจุบัน

ซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของ self – esteem

self – esteem คือภาพรวมทั้งหมดขององค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น มันคือตัวชี้วัดว่าคนๆ หนึ่งจะมีความสุขในชีวิตมากน้อยขนาดไหน เพราะคนที่มี self – esteem สูงจะมีความสุขลึกๆ ภายในได้เสมอแม้จะประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตาม

คำถามที่สำคัญก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ คุณคิดว่าตัวเองมี self – esteem ที่สูงหรือต่ำ เพราะอะไร

คงไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ดีเท่าตัวคุณเอง สิ่งที่ผมต้องการเน้นย้ำก็คือการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และสภาพแวดล้อมในวัยเด็กล้วนส่งผลต่อระดับ self – esteem ทั้งสิ้น นี่คือเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ และยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ส่วนใหญ่เลี้ยงดูเด็กๆ ตามยถากรรมและมีบางครั้งที่เผลอทำลาย self – esteem ของเด็กโดยไม่ได้เจตนา

ก่อนที่เราจะทำอะไรตามความเคยชินหรือทำตามๆ กันไปจนนอกจากจะไม่สนับสนุนให้เด็กเพิ่ม self – esteem แล้วยังอาจทำลายความเคารพตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเอง การมองเห็นคุณค่าในตัวเองของพวกเขา เราควรเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น

นาธาเนียล แบรนเดน จิตแพทย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของศาสตร์ self – esteem บอกว่า self – esteem จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จทุกด้านของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หรือ ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ เพราะการเห็นคุณค่าในตัวเอง การยอมรับตัวเอง การเคารพตัวเองก็คือการรักตัวเองนั่นเอง

คนที่รักตัวเองคือคนที่มีความสุขกับชีวิต และคนที่มีความสุขกับชีวิตจะสามารถทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

เหมือนคนที่ออกเดินทางด้วยความสุข ด้วยความเชื่อมั่น ด้วยการรับรู้ถึงคุณค่าที่ตัวเองมี ด้วยการยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง ด้วยการมีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องขบคิดให้ปวดก็รู้ว่าคนๆ นั้นต้องเดินทางไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว