7 habits Leader in Me

เมื่อ.....

“ลูกจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลัง อะไรสำคัญมากน้อย -ไม่เป็น”
“ลูกมีวิธีคิด และวิธีพูดแบบโทษคนอื่นตลอด”
“ลูกนึกถึงแต่ตนเอง ไม่คิดแบบ win-win หรือใจเขาใจเรา”
“พ่อแม่ขาดเครื่องมือและวิธีการในการสร้างอุปนิสัย”

มีพ่อแม่หลายคนที่เชื่อว่า “การมีความรู้มาก มีความฉลาด เรียนเก่ง หัวดี”
เป็นตัวตัดสินความสำเร็จและความสุขในชีวิตลูก
แต่ในยุคปัจจุบันที่โลกกลับหัว กลายเป็นว่า “ความรู้เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย”
ทุกคนกลายเป็นคนเก่งข้อมูลแน่นได้เพียงชั่วข้ามคืน ด้วย Google
ในทางกลับกัน “ทักษะทางสังคม อุปนิสัย การรู้จักอารมณ์ตนเอง
การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น”
กลายเป็นขาดการส่งเสริมและพัฒนา…

ถ้าต้องเลือกสอนอุปนิสัยดีๆ อย่างหนึ่งให้ลูก
คุณพ่อคุณแม่อย่างจะสอนอุปนิสัยแบบไหนให้กับเขา?
ไม่ว่านิสัยที่เลือกคืออะไร คำถามที่สำคัญคือ…
“จะสร้างอุปนิสัยนั้นขึ้นมาอย่างไร?”

ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูก ใช่ไหมครับ?
ถ้าใช่! ผมพบคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหานี้แล้วครับ…
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้มากกว่า 30 ปี
ถูกแปลไปแล้วมากกว่า 34 ภาษาทั่วโลก
คำตอบนั่นคือ….

The 7 Habits of Highly Effective People

7 อุปนิสัยให้วัยรุ่น

เขียนโดย Stephen R. Covey นักจิตวิทยาชื่อดัง
7 Habits คือ การแบ่งอุปนิสัยที่มีประสิทธิผลสูงออกเป็น 7 ข้อ
โดยอุปนิสัยที่ 1 ถึง 3 เป็นส่วนของตนเอง
และอุปนิสัย 4-6 เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และอุปนิสัยที่ 7 คือ การลับคมอุปนิสัยทั้งหมดให้เฉียมคมขึ้น
ซึ่ง SMART-i ได้รับสิทธิจากบริษัท PacRim Group ผู้ถือลิขสิทธิ์ในเมืองไทย
จัดทำหลักสูตร 7 Habits ในรูปแบบการศึกษานอกหลักสูตร
เพื่อสร้างอุปนิสัยทั้ง 7 ด้วยกระบวนการค่ายเยาวชน

สร้างอุปนิสัยทั้ง 7 อย่างไร?

การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือกสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำ
การรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
การสร้างภาพผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการในใจ ก่อนเริ่มต้นทำ
การเลือกทำในสิ่งที่สำคัญก่อน
การมีแนวคิดที่ win-win ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
และข่าวดีคือ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกของตนเองมี 7 Habits ได้ ซึ่งเกิดได้จากการฝึกฝน ให้เวลา และทุ่มเทกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง

“จะหาเวลาจากไหนมาทำทั้งหมดนี้ล่ะ”

แล้วถ้าผมบอกว่า ผมมี “ค่าย” ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ มีหลักการ มีขั้นตอนที่นำไปสู่การ Shifting Mindset มีการโค้ชชิ่ง มีการชื่นชมที่ความพยายาม อย่าง สนุกสนาน และไม่เป็นพิษต่อพัฒนาการในระยะยาว

คุณพ่อคุณแม่ว่าน่าสนใจไหมครับ?
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกใส่ไว้ในค่าย….

7 Habits Camp

ค่าย 7 Habits ไม่ใช่ค่ายที่เสนอคำตอบสำเร็จรูป
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบด่วนทันใจ
….แต่เป็นค่ายที่เน้น
การพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวร
เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

และแน่นอนครับ…เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและรื่นรมณ์มากๆ

หลักสูตร 7 Habits

ถ้าต้องเลือกสอนอุปนิสัยดีๆ อย่างหนึ่งให้ลูก คุณพ่อคุณแม่อย่างจะสอนอุปนิสัยแบบไหนให้กับเขา? ไม่ว่านิสัยที่เลือกคืออะไร คำถามที่น่าสนใจคือ เราจะสร้างอุปนิสัยอย่างไร?

ค่าย 7 Habits จึงไม่ใช่ค่ายที่เสนอคำตอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบด่วนทันใจ แต่เป็นค่ายที่เน้นการพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวร เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

7 Habits คือ การแบ่งอุปนิสัยที่มีประสิทธิผลสูงออกเป็น 7 ข้อ โดยอุปนิสัยที่ 1 ถึง 3 เป็นส่วนของตนเอง และอุปนิสัย 4-6 เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอุปนิสัยที่ 7 คือ การลับคมอุปนิสัยทั้งหมดให้เฉียมคมขึ้น

การมี 7 Habits ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

การมี 7 Habits ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

The 7 Habits of Happy Kids (7 อุปนิสัยของเด็กดีมีความสุข) หากเปรียบเหมือนกับต้นไม้ อุปนิสัยที่ 1-3 เปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้ ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญมาก อุปนิสัยที่ 4-5 เปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ ที่ต้องแข็งแรงมั่นคง และอุปนิสัยที่ 6-7 เปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ที่แผ่ขยายออกไปสู่ภายนอก การที่เด็กคนหนึ่งมีครบทั้ง 7 อุปนิสัย จะช่วยให้เขาเป็นคนที่ทั้งสำเร็จและมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

“ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการกระทำ”

“ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของ
การกระทำ”

เด็กจะได้อะไรจากค่ายนี้?

ได้ประสบการณ์เรียนรู้กระบวนการ SMART-I Model และ Mentoring
เรียนรู้ที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตนเองควบคุมได้
รู้จักเทคนิค S.T.E.P (หยุด คิด พิจารณา และเลือกลงมือทำ)
เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือกกระทำ
ฝึกวิธีคิดแบบ win-win ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ฝึกการรับฟังและร่วมไม้ร่วมมือ
พ่อแม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นเติบโตทางความคิดของลูก
พ่อแม่สามารถเทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เชื่อว่า… การสร้างอุปนิสัยเป็นสิ่งสำคัญ และลูกควรมีอุปนิสัยที่นำมาซึ่ง ความสำเร็จและความสุขในชีวิตลูก

ไม่เหมาะกับใคร?

คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ หรือพัฒนาอะไรอีก
0
กิจกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง
0
ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้
1: 0
ทีมงาน : ผู้เรียน
0 ปี
แห่งความมุ่งมั่น

มีค่ายแบบไหนบ้าง?

ค่าย 5 วัน แบบค้างคืน

กิจกรรมในค่าย 7 Habits

กระบวนการเรียนรู้ด้วย 7 Habits คือ การพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวร

กิจกรรมถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้แต่ละอุปนิสัย ฉะนั้น กิจกรรมในค่าย 7 Habits จึงมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่กิจกรรมในเชิงกระบวนการภายใน ไปจนถึงการผจญภัยที่ท้าทาย

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรม High Element

กิจกรรมทดสอบสภาพจิตใจและร่างกาย การทำงานเชิงรุก ไม่ตั้งรับรอโชคชะตา แต่ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการแทน

กิจกรรม Cooking Challenge

กิจกรรมที่เน้นฝึกตั้งเป้าหมายในจิตใจก่อน จากนั้นขยายเป้าหมายออกเป็นแผนงาน ในกิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้สนุกกับการปรุงอาหารแสนอร่อยด้วยฝีมือตนเอง

กิจกรรม Night Challenge

การไม่รู้ว่าในความมืดนั้นมีอะไร ทำให้คนเรากลัวไปล่วงหน้ากิจกรรมนี้เด็กๆ จะต้องเผชิญกับความมืดทั้งในความคิด และโลกจริง เพื่อก้าวข้ามความรู้สึกกลัว

กิจกรรม Forest Wanderer

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ฝึกใช้อุปนิสัยทั้ง 1-7 ในการผจญภัยในป่า การเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกับทีม การไว้ใจเพื่อน และการถอดบทเรียนที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตหลังจากจบค่ายไปแล้ว รวมทั้งการให้คำมั่นสัญญากับตนเองในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยบางอย่าง

ตารางค่าย 10 วัน ไปกลับ จัดที่กรุงเทพ 

ตารางค่าย 5 วัน 4 คืน จัดที่ลพบุรี  

*ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้