Parents' Library

Smart - i Camp Logo

CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็ก โดย SMART i-CAMP

แคมป์เด็กที่ SMART i-CAMP เป็นค่ายช่วงปิดเทอมที่มีกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้เด็ก ๆ ที่เข้าค่ายปิดเทอมได้พัฒนาศักยภาพภายในตัวเอง ทั้งในด้านของ Hard Skill และ Soft Skill อีกทั้งคุณยังสามารถเป็นผู้ออกแบบเลือกรูปแบบของกิจกรรมรับจัดค่ายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ด้วยบริการ CAMP BUILDER บริการรับจัดแคมป์เด็ก จาก SMART i-CAMP 

เพราะที่ SMART i-CAMP นอกจากจะมีค่ายช่วงปิดเทอมให้เด็ก ๆ ได้มาเข้าร่วมมากมายแล้ว ยังมีบริการรับจัดค่ายพัฒนา EQ ค่ายพัฒนา Soft Skill ค่ายทางวิชาการ สำหรับหลักสูตร Gifted  ค่าย Coding และบริการรับจัด English Camp สำหรับนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากประสบการณ์  ที่จะทำให้โรงเรียนสามารถจัดค่ายในรูปแบบที่ตอบโจทย์ที่สุดตามวัตถุประสงค์ของท่าน

และที่สำคัญคือบริการของเรานั้นไม่ใช่แค่จัดแคมป์เด็กโดยทั่วไป แต่เรายังออกแบบค่ายช่วงปิดเทอม โดยคำนึงถึงรูปแบบกิจกรรมที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ ให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมสามารถเก็บประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ภายในค่ายที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเป็นค่ายในฝันในความทรงจำของเด็ก ๆ อย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาแคมป์เด็กสำหรับเด็กที่…

ให้ SMART i-CAMP ช่วยออกแบบค่ายช่วงปิดเทอมที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณ!

ด้วยบริการรับจัดแคมป์เด็กที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบการจัดค่ายและเน้นรูปแบบกิจกรรม รวมไปจนถึงบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกและดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

มองหาบริการ CAMP BUILDER รับจัดค่ายอย่างครบวงจร

ทั้งในและนอกสถานที่ ในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

“ในราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท ต่อคน ต่อวัน”

…ติดต่อเรา…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

ครบ จบ ทุกการจัดแคมป์ที่ SMART i-CAMP แบบ One-Stop Service

SMART i-CAMP เราเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีบริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กอย่างครบวงจร จบทุกเรื่องของการจัดแคมป์สำหรับเด็กที่ SMART i-CAMP ด้วยประสบการณ์การจัดค่ายสำหรับเด็กที่ยาวนานและการให้บริการในด้านของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยตรง ทำให้เราเป็นนักจัดค่ายที่จะทำให้ค่ายในฝันของเด็ก ๆ เป็นจริงได้ตามต้องการ

ให้การจัดแคมป์สำหรับเด็กในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ “เรียนรู้คู่ความสนุก” เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมการดูแลอย่างอบอุ่น ในแบบที่เด็ก ๆ ที่เข้าค่ายปิดเทอมจะไม่มีวันลืม

…สนุกสนาน ตอบโจทย์การเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างสร้างสรรค์… “ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจาก SMART i-CAMP”

โดยบริการรับจัดแคมป์หรือค่ายสำหรับเด็กของ SMART i-CAMP นั้นจะครอบคลุมถึงส่วนใดบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร ตาม SMART i-CAMP ไปดูกันได้เลย!

“กิจกรรมตอบโจทย์ สนุกสนาน พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย”

✔ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์และรูปแบบของการเรียนรู้ที่ต้องการได้

✔ ออกแบบโดยนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้เข้าใจเด็กเข้าใจครู เข้าใจผู้บริหารโรงเรียน

✔ บูรณาการการจัดกิจกรรมมาจากงานวิจัยในระดับสากล

✔ ทุกกิจกรรมจะปลอดการด่วนตัดสิน เปิดกว้าง และไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของเด็ก ๆ

✔ พร้อมออกแบบกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว

✔ ออกแบบกระบวนการประเมินผลพัฒนาการตามวัย

บริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กและบริการรับจัด English Camp อย่างครบวงจรของ SMART i-CAMP จะช่วยดูแลและออกแบบกิจกรรมโดยนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะเน้นการวัดผลก่อนและหลังเรียน แทนการท่องจำ ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดศักยภาพที่พวกเขามีให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะยาว

โดยเราจะเน้นการออกแบบกิจกรรมและออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เป็นการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่ผ่านการวิจัยในระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต

และแน่นอนว่าหากคุณต้องการให้ SMART i-CAMP ช่วยดูแลและออกแบบกิจกรรมภายในค่าย คุณสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดแคมป์เด็กสำหรับเด็กที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือความรู้ในเรื่องใด ที่ SMART i-CAMP มาพร้อมนักออกแบบการเรียนรู้ที่จะช่วยออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในการรับจัดค่ายได้มากที่สุด

ซึ่งกิจกรรมของเราจะไม่ใช่แค่กิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญเพียงอย่างเดียว แต่เราจะช่วยบูรณาการกิจกรรมภายในแคมป์ให้มีความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอม ด้วยการทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ให้พวกเขารู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิดกล้าทำ ด้วยอิสระทางความคิดแบบไม่ปิดกั้น ให้เด็ก ๆ ได้ทั้งสนุกสนาน พร้อมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น

“ร่างกายอิ่มท้อง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนรู้”

✔ สามารถแจ้งรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มภายในค่ายที่ต้องการได้

✔ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ๆ อย่างครบถ้วน

✔ ช่วยคัดเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย

✔ ใส่ใจในอาหารทุกมื้อ ด้วยโภชนาการที่ครบทั้ง 5 หมู่

✔ แยกอาหารและของว่างต่างหาก พร้อมน้ำดื่มสะอาดบริการตลอดทั้งวัน

✔ แยกต่างหากระหว่างเด็กที่มีอาการแพ้หรือมีเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ 

แคมป์เด็กที่เราได้รับออกแบบผ่านบริการ CAMP BUILDER ของ SMART i-CAMP นั้น ครอบคลุมถึงในส่วนของการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้อิ่มท้องด้วยโภชนาการที่ครบถ้วนในทุก ๆ มื้อ ทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น และยุโรป เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาพร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายช่วงปิดเทอมนั่นเอง

โดยเรามีมาตรฐานการจัดการกับอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมป์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆ ผู้ดูแล พี่เลี้ยง ผู้ปกครอง หรือครู-อาจารย์ ด้วยความใส่ใจและพร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมค่ายที่จัดขึ้นในครั้งนั้น

ซึ่ง SMART i-CAMP ยืนยันว่าอาหารภายในค่ายที่เราจัดขึ้นนั้นทุกจานจะเป็นอาหารที่ปรุงสุก และหากเป็นอาหารสดทุกชนิด เช่น ผัก หรือผลไม้ จะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ และผ่านการล้างอย่างสะอาดในทุกขั้นตอน อีกทั้งอาหารทุกจานยังมีการบรรจุในภาชนะที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย

เพราะภาชนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม ช้อน หรือแก้วน้ำ ทางเราจะจัดแยกส่วนเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันการปนเปื้อน รวมถึงมีการบริการแก้วน้ำแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ร่วมแคมป์สามารถดื่มน้ำดื่มในระหว่างวันได้นั่นเอง

นอกจากนี้ บริการรับจัดค่ายของเรายังมีการจัดมื้ออาหารและของว่างให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอม และจัดสรรอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้วัตถุดิบต่าง ๆ หรือมีเงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างกันอีกด้วย เรียกได้ว่ามาตรฐานการจัดการอาหารของ SMART i-CAMP นั้นจะทำให้เด็ก ๆ และผู้ที่มีส่วนร่วมภายในค่ายไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน!

“สถานที่และบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้”

✔ สามารถแจ้งรูปแบบสถานที่และกิจกรรมเพื่อให้เราสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม

✔ การเลือกสถานที่จะคำนึงถึงกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

✔ สถานที่เน้นสร้างความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจของเด็ก ๆ 

✔ สถานที่ที่จัดค่ายช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าแคมป์

✔ สถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

✔ บรรยากาศของสถานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ 

บริการรับจัดแคมป์เด็กและจัดค่ายช่วงปิดเทอม รวมถึง English Camp สำหรับเด็กโดยนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ SMART i-CAMP นั้น นอกจากจะช่วยออกแบบกิจกรรมและจัดสรรอาหารให้เหมาะสมด้วยโภชนาการที่ครบถ้วนแล้ว เรายังมีการวางแผนและคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมที่คุณต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งคุณสามารถแจ้งรูปแบบหรือประเภทของสถานที่ที่ต้องการ รวมไปจนถึงรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ภายในค่าย เพื่อให้เราสามารถวางแผนเลือกสถานที่ได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของบรรยากาศการเรียนรู้และเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายเป็นหลัก

โดยเราจะมีการเลือกสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพิ่มความผ่อนคลายทั้งทางกายและทางใจให้เด็ก ๆ พร้อมต่อการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายได้อย่างเต็มที่ในสถานที่ที่เอื้ออำนวยที่สุดต่อพวกเขานั่นเอง

“สื่อมัลติมีเดียพร้อมสรรพ เรียนรู้อย่างสนุก ไม่มีเบื่อ”

✔ จัดทำสื่อที่ตอบโจทย์กับกิจกรรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในค่าย

✔ สร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ 

✔ ผลิตสื่อเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

✔ เน้นสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

หากต้องการสื่อมัลติเมียเดียประกอบการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในการรับจัดค่ายเพื่อช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ก็สามารถแจ้งความต้องการกับ SMART i-CAMP แล้วให้เราช่วยออกแบบและผลิตสื่อมัลติมิเดียเพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

โดยบริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็ก และ English Camp อย่างครบวงจรของ SMART i-CAMP มีการจัดทำสื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้รับในการทำกิจกรรม ซึ่งจะสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบที่จะไม่ทำให้เด็ก ๆ เบื่อ เน้นความสนุกสนาน และการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือทำ ลองผิดลองถูก และคิดวิเคราะห์เพื่อให้สามารถพิชิตกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายในค่ายไปได้

ซึ่งสื่อมัลติเมียเดียประกอบการเรียนรู้ที่เราจัดทำขึ้นนั้นจะช่วยเสริมบรรยากาศการภายในค่าย ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอม ให้พวกเขาสนุกสนานกับการทำกิจกรรมและเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้จัดค่ายต้องการจะนำเสนอมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าสิ่งนี้จะช่วยดึงศักยภาพรวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็ก ๆ  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของพวกเขามีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง 

“มีทีมงาน พี่เลี้ยงและผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ปลอดภัย ในบรรยากาศที่อบอุ่น”

✔ ทีมวิทยากรมากประสบการณ์และเข้าใจผู้เรียน

✔ ทีมพี่ค่ายที่ผ่านการอบรมทุกคน

✔ ดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยใจประดุจลูกหลาน 

✔ มีทีมพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ภายในค่าย

✔ มีทีมดูแลที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ระหว่างการทำกิจกรรม

✔ เน้นการดูแลกันและกัน พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง

✔ ดูแลเด็ก ๆ ภายใต้บรรยากาศที่ปราศจากการตัดสิน ใส่ใจเด็ก ๆ อย่างเท่าเทียม

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่บริการรับจัดค่ายสำหรับเด็ก ๆ ครอบคลุม นั่นก็คือ บริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กอย่างครบวงจรของเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาดูแลเด็ก ๆ ภายในค่ายอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน พี่เลี้ยง ผู้ดูแล รวมไปถึงวิทยากรที่มากประสบการณ์

โดยการดูแลโดยทีมงานและพี่เลี้ยงของเรานั้น จะเน้นไปที่การให้บรรยากาศที่เป็นกันเอง อบอุ่น ใส่ใจเด็ก ๆ ทุกคนที่มาเข้าค่ายปิดเทอมอย่างเท่าเทียม ปราศจากการตัดสิน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เนื่องจากเราอยากให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น แบ่งปันความรู้สึก และเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดภายในค่ายที่ SMART i-CAMP ได้จัดขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีทีมพยาบาลและทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรับมือกับเคสฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมภายในค่าย ให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยมากที่สุด อีกทั้งเรายังมีทีมแพทย์ EMT (Emergency Medical) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 120 ชั่วโมงที่จะมาประจำการพร้อมรถฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นการร่วมผจญภัยของเด็ก ๆ

และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการรับจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเด็ก ๆ คือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรง ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนานและตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์การจัดค่าย ซึ่งแน่นอนว่าบริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กของเรานั้นก็ครอบคลุมถึงส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

เรียกได้ว่าเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับบรรยากาศที่ดี มีการดูแลที่ครอบคลุมในทุกส่วน และทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยด้วยการดูแลโดยทีมงานของเรา

กิจกรรมที่ตอบโจทย์ ออกแบบเองได้ ตามวัตถุประสงค์ของค่ายช่วงปิดเทอม

SMART i-CAMP ของเราจะดำเนินการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดแคมป์เด็กที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถแจ้งรูปแบบหรือสิ่งที่ต้องการมาเพื่อให้ทีมออกแบบการเรียนรู้ได้วางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับค่ายในฝันของคุณ ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมของ SMART i-CAMP ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ รับรองว่าตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft Skill ได้อย่างแน่นอน

✔ การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม Hard Skill

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จาก SMART i-CAMP จะมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานทักษะของ Hard Skill สู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง ทักษะเหล่านี้อาจรวมถึงทักษะการเอาตัวรอด การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เทคนิคศิลปะและงานฝีมือ พื้นฐานการเขียนโค้ด การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งทักษะภาษา ทักษะแต่ละอย่างจะถูกเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของค่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อีกด้วย กิจกรรมจะได้รับการออกแบบให้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วม และท้าทาย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้จากประสบการณ์

✔ การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม Soft Skill

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จาก SMART i-CAMP ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะ Hard Skill ที่มีความเฉพาะทางเท่านั้น แต่เรายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สถานการณ์สมมติ การสนทนากลุ่ม และโครงการความร่วมมือ เป็นต้น และด้วยทักษะเหล่านี้เด็ก ๆ จะพัฒนาทักษะด้านการเข้าสังคมและสามารถทำงาน หรือสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ก้าวออกจาก Safe Zone ได้อย่างมั่นใจอีกด้วย 

“ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 Hard Skill หรือ Soft Skill”

SMART i-CAMP ก็พร้อมออกแบบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การจัดแคมป์เด็กของคุณ

เนื่องจาก SMART i เป็นองค์กรฐานความรู้ ที่ได้นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับเด็ก ๆ โดยได้ออกแบบกิจกรรมที่มีทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมภายในค่ายสำหรับเด็กที่เราได้ออกแบบนั้น จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้ทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างกิจกรรมภายในแคมป์เด็กของ SMART i-CAMP

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมจาก SMART i-CAMP
เสริมสร้าง Hard Skills ด้านไหนบ้าง?
เสริมสร้าง Soft Skills ด้านไหนบ้าง?
กิจกรรมฐานผจญภัย
 • · ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
 • · ทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเอาตัวรอด
 • · ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • · ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
 • · ทักษะทางด้านศิลปะ
 • · ทักษะการแสดงออก และการเปิดใจ
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ
 • · ทักษะการใช้ภาษา
 • · ทักษะการวิเคราะห์ความรู้สึก
 • · การบริหารจัดการคน
 • · ทักษะการเป็นผู้นำ
 • · ทักษะการสื่อสาร
 • · ทักษะการแก้ปัญหา
กิจกรรมเสริมความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • · ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • · ทักษะความยืดหยุ่นและการมีมนุษยสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • · ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • · ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 • · ทักษะการใช้ภาษา
 • · ทักษะการวิเคราะห์ความรู้สึก
 • · การบริหารจัดการคน
 • · ทักษะการเป็นผู้นำ
 • · ทักษะการสื่อสาร
 • · ทักษะการแก้ปัญหา

SMART i-CAMP รับจัดแคมป์เด็ก ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

สำหรับใครที่ต้องการแคมป์เด็ก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ SMART i-CAMP พร้อมให้บริการ ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว!

ติดต่อเข้ามาหาเรา “SMART i-CAMP”

1

แจ้งรูปแบบการจัดแคมป์เด็กที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

✔ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดแคมป์
✔ จำนวนและระดับอายุของผู้เข้าร่วม
✔ ช่วงเวลาที่ต้องการจัดแคมป์
✔ สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รูปแบบสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รูปแบบอาหาร เป็นต้น
2

เลือกรูปแบบของกิจกรรมภายในค่ายช่วงปิดเทอมที่ต้องการ เพื่อให้เราช่วยออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค​์ของการจัดแคมป์

3

เพียงเท่านี้ SMART i-CAMP ก็จะช่วยออกแบบแคมป์เด็กที่มีกิจกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อให้ค่ายในฝันของคุณเป็นจริงได้ “ในราคาเริ่มต้นเพียง 600 บาท ต่อคน ต่อวัน” เพียงแค่ติดต่อเราเข้ามา!

ในยุคปัจจุบันนี้การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนสำคัญต่อเด็ก ๆ อย่างไร ?

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยุคศตวรรษที่ 21 นี้ การเรียนรู้ภายในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอสำหรับเด็ก ๆ อีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

และแน่นอนว่าการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นยังไม่ได้ครอบคลุมถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมากนัก ทำให้การที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะภายนอกห้องเรียนผ่านการเข้าร่วมค่ายช่วงปิดเทอมจะช่วยเสริมศักยภาพและทำให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็น และยังเป็นส่วนที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกกระบวนการการเรียนรู้ ทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ เปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องของจิตใจที่ อารมณ์ รวมไปจนถึงการเพิ่มจิตสำนึกต่อส่วนรวม และทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นั่นจึงทำให้ SMART i-CAMP ได้มีบริการรับจัดค่ายที่จะออกแบบค่ายให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาภายในห้องเรียน ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะไม่เน้นการท่องจำแต่จะเน้นที่ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั่นเอง

ทำไมการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมถึงสำคัญต่อการเรียนรู้ยุคใหม่

จากที่เราได้บอกไปว่าในปัจจุบันนั้นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้ได้มีการจัดแคมป์เด็กที่ช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากภายในห้องเรียนขึ้นมา โดยการออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

แล้วทำไมการเข้าร่วมแคมป์สำหรับเด็กถึงตอบโจทย์กับการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ ทาง SMART i-CAMP ได้รวบรวมเหตุผลมาให้ทุกคนแล้วที่ด้านล่างนี้เลย!

แน่นอนว่าการที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายช่วงปิดเทอมที่จัดมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ รวมไปถึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะตัวของพวกเขานั้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะจะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้รู้จักที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญและจำเป็นต่อพวกเขาเป็นอย่างมากในอนาคต

การเข้าร่วมค่ายที่ SMART i-CAMP ได้ออกแบบและรับจัดค่ายนั้นจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในห้องเรียน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะทำให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองในระยะยาว และสามารถต่อยอดศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ทักษะที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีกระบวนการการคิด การตัดสินใจ และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของการเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วย

ศักยภาพและความสามารถบางอย่างของเด็ก ๆ อาจถูกปิดกั้นไว้ด้วยความกลัวและไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ ๆ การเข้าร่วมแคมป์เด็กจึงจะช่วยให้เด็กได้รู้จักและค้นพบกับศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่จะกล้าทำอะไรใหม่ ๆ กล้าที่จะลองผิดลองถูก และเข้าใจว่าการผิดพลาดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น

เมื่อเด็ก ๆ ได้มาเข้าค่ายปิดเทอมที่ออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างตอบโจทย์ และมีบรรยากาศที่ดี ไม่ปิดกั้นความคิด ไม่ตัดสินใครจากภายนอก ดูแลกันอย่างเท่าเทียม และรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอยู่เสมอ อย่างค่ายที่ทาง SMART i-CAMP ได้ออกแบบและรับจัดค่ายนั้น จะทำให้เด็ก ๆ ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา เนื่องจากภายในค่ายนั้นปราศจากความคิดเห็นที่ถูกหรือผิด และไม่มีการแข่งขันแบบเอาแพ้-เอาชนะ นั่นจึงทำให้สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงออกทั้งทางการและทางความคิดเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเด็ก ๆ ได้มาเข้าค่ายปิดเทอมที่ออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างตอบโจทย์ และมีบรรยากาศที่ดี ไม่ปิดกั้นความคิด ไม่ตัดสินใครจากภายนอก ดูแลกันอย่างเท่าเทียม และรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอยู่เสมออย่างค่ายที่ทาง SMART i-CAMP ได้ออกแบบและรับจัดค่ายนั้น จะทำให้เด็ก ๆ ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา เนื่องจากภายในค่ายนั้นปราศจากความคิดเห็นที่ถูกหรือผิด และไม่มีการแข่งขันแบบเอาแพ้-เอาชนะ นั่นจึงทำให้สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงออกทั้งทางการและทางความคิดเพิ่มมากขึ้น

การจัดแคมป์เด็กและกิจกรรมสำหรับเด็กโดย SMART i-CAMP จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมได้ฝึกในศตวรรษที่ 21 ต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ความอดทนและความพยายาม” เนื่องจากเราจะทำให้พวกเขาได้รู้ถึงความต้องการและเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง และคุณค่าของการพยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายาม และไม่ย่อท้อเพื่อให้สามารถสำเร็จเป้าหมายในทุกเรื่องที่ตนเองตั้งไว้ได้

การที่เราจัดแคมป์เด็กนั้นเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้พบเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ผู้คนใหม่ ๆ และการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำให้พวกเขาได้รู้จักที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียกได้ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีได้นั่นเอง นอกจากนี้การเข้าร่วมค่ายต่าง ๆ ที่มีผู้คนหลากหลายยังทำให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รับฟัง และเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ SMART i-CAMP จึงได้มีการออกแบบค่ายช่วงปิดเทอมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ภายนอกห้องเรียนได้ ด้วยการใช้งานวิจัย การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทย เพื่อให้ตอบโจทย์ที่สุดกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

SMART i-CAMP อันดับหนึ่งเรื่องการรับจัดค่ายและกิจกรรมสำหรับเด็ก

ค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กที่เราจัดขึ้นนั้น เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้ของการจัดแคมป์ที่ต้องการ

โดยเราจะช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา MINDSET ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะรักตนเอง รู้จักตนเอง และรู้จักกับศักยภาพภายในตนเอง อีกทั้งยังช่วยออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในค่าย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมภายในค่าย การจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่ม การวางแผนเลือกสถานที่ สร้างสรรค์สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และทีมงาน วิทยากร พี่เลี้ยง รวมถึงผู้ดูแล ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดแคมป์เด็กที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ หากคุณกำลังมองหาบริการจัดแคมป์เด็กที่เป็น English Camp เพียงแค่ติดต่อเราเข้ามาเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รูปแบบของค่าย และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการ ทีมงานมืออาชีพของเราก็พร้อมที่จะออกแบบค่ายเหมาะสมที่สุดให้กับคุณ

ทำไมต้อง SMART i-CAMP

ทำไมโรงเรียนถึงควรเลือกบริการรับจัดค่าย SMART i-CAMP

✔ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสอน 

ด้วยความที่ SMART i-CAMP เป็นเชี่ยวชาญด้านการจัดแคมป์สำหรับเด็ก เราสามารถแบ่งเบาภาระการวางแผนและดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ภายในโรงเรียนได้ ความสะดวกสบายนี้ช่วยให้คุณครูภายในโรงเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะที่สำคัญอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากมาย

✔ ออกแบบกิจกรรมด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

โรงเรียนจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้ในการออกแบบกิจกรรมสำหรับการจัดการค่าย ทีมงานที่มีประสบการณ์ของ SMART i-CAMP จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนในการดูแลกิจกรรมสำหรับการจัดแคมป์เด็กที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมจะมีความเหมาะกับความต้องการและความสนใจของเด็ก ๆ 

✔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ปกครอง การที่โรงเรียนเลือกบริการรับจัดค่ายกับ SMART i-CAMP สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารภายในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดหากิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงเรียนในหมู่ผู้ปกครองได้อย่างดี 

ที่สำคัญทาง SMART i-CAMP ยังยินดีที่จะปรับงบประมาณตามกเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรให้ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียนได้อีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถมอบประสบการณ์ในการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการจัดค่าย English Camp ที่มีคุณภาพสูงในงบประมาณที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการรับจัดค่าย SMART i-CAMP ยังมีค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กถึง 5 หลักสูตร

สำหรับผู้ที่สนใจอยากให้เราออกแบบแคมป์เด็กที่เป็นค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก แต่ยังไม่มั่นใจในมาตรฐานของทาง SMART i-CAMP เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “แคมป์ช่วงปิดเทอมของทาง SMART i-CAMP” ที่ได้ออกแบบและพัฒนาทั้ง 5 หลักสูตรมาจากผลวิจัยระดับโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอม โดยจะมีอะไรบ้างนั้น ตาม SMART i-CAMP ไปดูกันเลย

Growth Mindset และ Self-Esteem

หลักสูตร
จุดเด่น
ทำลายกรอบความคิดเดิม เพื่อก้าวผ่านความกลัว และสร้างกรอบความคิดใหม่
✔ ทำให้เด็ก ๆ ยอมรับว่า ตอนนี้ “เรากลัวอะไร ไม่กล้าสิ่งไหน”
✔ ทำให้เด็ก ๆ กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ “ลองดูก่อน ไม่ยอมแพ้ล่วงหน้า”
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น
✔ เป็นการจัดแคมป์เด็กที่ทำให้พวกเขา เริ่มมีความคิดในเชิงบวก เปิดใจให้กับสิ่งรอบข้าง
✔ ทำให้เด็ก ๆ เริ่มมองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

Grit

หลักสูตร
จุดเด่น
เพิ่มความเพียรพยายาม และความสามารถที่จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้ง หรือพลาดพลั้งกี่หน
✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความเพียรพยายาม ไม่ยอมแพ้แม้จะล้มเหลว
✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถทำสิ่งเดิม ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
✔ เป็นการจัดแคมป์เด็กที่ทำให้พวกเขาไม่ท้อแท้ หรือถอดใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย
✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถตั้งเป้าหมาย และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ
✔ ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา-ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้ใจตนเอง
✔ เป็นการจัดค่ายช่วงปิดเทอมที่ทำให้เด็ก ๆ ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความถนัด

7 Habits

หลักสูตร
จุดเด่น
เสริมสร้างอุปนิสัย 7 อย่าง ที่ช่วยปรับทัศนคติ ปรับระบบความเชื่อ เปลี่ยนชีวิตอย่างถาวรจากภายใน
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และโฟกัสในสิ่งที่ตนเองควบคุมได้
✔ เป็นการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมปิดเทอมที่ช่วยทำให้เด็ก ๆ สามารถจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อน-หลังได้ดี
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนเทคนิค S.T.E.P (หยุด คิด พิจารณา และลงมือทำ)
✔ ทำให้เด็ก ๆ รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้น
✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้เลือกที่จะลงมือทำ
✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้สร้างอุปนิสัยที่ดีในชีวิตได้ในระยะยาว

Critical Thinking

หลักสูตร
จุดเด่น
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน
✔ ทำให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การฟังข้อมูลรอบด้าน
✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถตัดสินใจโดยเลือก ‘เชื่อ’ ข้อมูลที่ถูกต้อง
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การนำข้อมูลที่ “กลั่นกรอง” แล้ว มาใช้อย่างเป็นประโยชน์
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการสังเกต รับฟังอย่างเข้าใจ และไม่ด่วนตัดสิน

Life Skills

หลักสูตร
จุดเด่น
เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ใหม่ ๆ พร้อมนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับยุคปัจจุบัน
✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้กระบวนการ Design Thinking เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โปรแกรม Micro Bit เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ลงมือนำเสนอโครงงาน จัดมินินิทรรศการ จากกระบวนการ Design Thinking
✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
✔ ทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมค่ายช่วงปิดเทอมได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ และไม่ด่วนตัดสิน

มองหาค่ายช่วงปิดเทอม ให้ SMART-i Camp ช่วยสร้างสรรค์แคมป์เด็กในแบบของคุณ

บริการ CAMP BUILDER รับจัดค่ายช่วงปิดเทอมและ English Camp สำหรับเด็กอย่างครบวงจร

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้ที่มาเข้าค่ายปิดเทอม ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นผลลัพธ์ ไม่เน้นการท่องจำ
..ต้องที่..
“SMART-i Camp แคมป์เด็กที่ออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ”

ติดต่อเรา

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

close
Start typing to see posts you are looking for.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

รายการค่ายที่ลงทะเบียน

close