Parents' Library

Smart - i Camp Logo

CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กส่งเสริมศักยภาพ โดย SMART-i Camp

ที่ SMART-i Camp เรามีบริการ CAMP BUILDER บริการรับจัดแคมป์เด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัยเป็นค่ายช่วงปิดเทอมที่มีกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง ทั้งในด้านของ Hard Skill และ Soft Skill โดยคุณสามารถเป็นผู้ออกแบบเลือกรูปแบบของกิจกรรมรับจัดค่ายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ

โดยบริการ CAMP BUILDER ของ SMART-i Camp นั้นรับจัดค่ายต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาตนเองของเด็ก ๆ นักเรียน ทั้งค่ายพัฒนา EQ ค่ายพัฒนา Soft Skill ค่ายทางวิชาการสำหรับหลักสูตร Gifted ค่าย Coding และรับจัด English Camp สำหรับเด็ก ๆ นักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดค่ายในรูปแบบที่ตอบโจทย์ที่สุดตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

และที่สำคัญคือบริการของเรานั้นไม่ใช่แค่การจัดแคมป์เด็กโดยทั่วไป แต่เรายังออกแบบค่ายช่วงปิดเทอม
โดยคำนึงถึงรูปแบบกิจกรรมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ ให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ภายในค่ายที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเป็นค่ายในฝัน ในความทรงจำของเด็ก ๆ อย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาแคมป์เด็กสำหรับเด็กที่…

ให้ SMART-i Camp ช่วยออกแบบค่ายช่วงปิดเทอมที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณ!

ด้วยบริการรับจัดแคมป์เด็กที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบการจัดค่าย เน้นรูปแบบกิจกรรมที่มอบความสนุกสนานในขณะที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกและดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ รับประกันว่าเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ อย่างเต็มที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนต้องการ ตอบโจทย์ทั้งครูและผู้ปกครองอย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาบริการ CAMP BUILDER รับจัดค่ายส่งเสริมทักษะและรับจัดค่ายภาษาอังกฤษ

อย่างครบวงจร ทั้งในและนอกสถานที่ ตอบโจทย์สำหรับเด็ก ๆ นักเรียนตามแต่ละช่วงวัย

ในรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ อยู่ในงบประมาณที่เลือกบริหารได้

…ติดต่อเรา…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i Camp รับจัดแคมป์เด็ก ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

สำหรับใครที่ต้องการแคมป์เด็กไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ SMART-i Camp พร้อมให้บริการ ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว!

STEP 1

ติดต่อเข้ามาหาเรา “SMART-i Camp”

STEP 2

แจ้งรูปแบบการจัดแคมป์เด็กที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น


        ✔ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดแคมป์ 

        ✔ จำนวนและระดับอายุของผู้เข้าร่วม

        ✔ ช่วงเวลาที่ต้องการจัดแคมป์

        ✔ สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รูปแบบสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รูปแบบอาหาร เป็นต้น

STEP 3

เลือกรูปแบบของกิจกรรมภายในค่ายช่วงปิดเทอมที่ต้องการ เพื่อให้เราช่วยออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค​์ของการจัดแคมป์

เพียงเท่านี้ SMART-i Camp ก็จะช่วยออกแบบแคมป์เด็กที่มีกิจกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อให้ค่ายในฝันของคุณเป็นจริงได้ “ในราคาเริ่มต้นเพียง 600 บาท ต่อคน ต่อวัน” เพียงแค่ติดต่อเราเข้ามา!

Package A แพ็กเกจเริ่มต้น เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อคน ต่อวัน
Package B แพ็กเกจมาตรฐาน เริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อคน ต่อวัน
Package C แพ็กเกจสุดพิเศษ เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อคน ต่อวัน

…ติดต่อเรา…

ครบ จบ ทุกการจัดแคมป์เด็กที่ SMART-i Camp One-Stop Service

✔ ออกแบบกิจกรรมภายในค่าย
✔ จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่ม
✔ วางแผนเลือกสถานที่
✔ สร้างสรรค์สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
✔ วัดประเมินผลการเรียนรู้ และมีเกียรติบัตรให้
✔ พร้อมด้วยทีมงาน วิทยากร พี่เลี้ยง และผู้ดูแล ผู้มากประสบการณ์

SMART-i Camp เราเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีบริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กอย่างครบวงจร จบทุกเรื่องของการจัดแคมป์สำหรับเด็กที่ SMART-i Camp ด้วยประสบการณ์การจัดค่ายสำหรับเด็กที่ยาวนานและการให้บริการในด้านของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยตรง ทำให้เราเป็นนักจัดค่ายที่จะทำให้ค่ายในฝันของเด็ก ๆ เป็นจริงได้ตามต้องการ  

ให้การจัดแคมป์สำหรับเด็กในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ “เรียนรู้คู่ความสนุก” เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมการดูแลอย่างอบอุ่น ในแบบที่เด็ก ๆ ที่เข้าค่ายปิดเทอมจะไม่มีวันลืม

…สนุกสนาน ตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างสร้างสรรค์…
“ด้วยกิจกรรมแคมป์เด็กที่หลากหลายจาก SMART-i Camp”

โดยบริการรับจัดค่ายสำหรับเด็กของ SMART-i Camp นั้นจะครอบคลุมถึงส่วนใดบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร ตาม SMART-i Camp ไปดูกันได้เลย!

“กิจกรรมค่ายหลากหลายรูปแบบ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้านอย่างครอบคลุม”

บริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กและบริการรับจัดค่ายภาษาอังกฤษอย่างครบวงจรของ SMART-i Camp พร้อมให้บริการรับจัดค่ายทุกรูปแบบตามความต้องการของทางโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่ายวิชาการ ค่าย Gifted อีกทั้งเรายังได้ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการออกแบบค่าย English Camp สำหรับพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถม มัธยม ช่วงชั้นที่ 1-4 เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนกำหนด และให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โดยนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงจะช่วยออกแบบกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะเน้นการวัดผลก่อนและหลังเรียนแทนการท่องจำ ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดศักยภาพที่พวกเขามีให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในระยะยาว

ซึ่งกิจกรรมของเราจะไม่ใช่แค่กิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญเพียงอย่างเดียว แต่เราจะช่วยบูรณาการกิจกรรมภายในแคมป์ให้มีความสนุกสนานและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมด้วยการทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ให้พวกเขารู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิดกล้าทำ ด้วยอิสระทางความคิดแบบไม่ปิดกั้น ให้เด็ก ๆ ได้ทั้งสนุกสนาน พร้อมได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น

✔ มีรูปแบบค่ายหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของโรงเรียน

✔ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์และรูปแบบของการเรียนรู้ที่ต้องการได้

✔ ออกแบบโดยนักออกแบบการเรียนรู้ เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าใจผู้บริหารโรงเรียน

✔ บูรณาการการจัดกิจกรรมมาจากงานวิจัยในระดับสากล

✔ พร้อมออกแบบกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว

✔ ออกแบบกระบวนการประเมินผลพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัย

“บริการรับจัดค่ายระดับ Premium ในราคาสบาย ๆ ตามงบประมาณที่กำหนด”

บริการรับจัดแคมป์เด็กของ SMART-i Camp พร้อมให้บริการจัดกิจกรรมค่ายสำหรับเด็กนักเรียนตามงบประมาณที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ โดยคุณสามารถแจ้งงบประมาณที่ต้องการเพื่อให้เราช่วยร่วมวางแผนการจัดค่าย เลือก Package ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อบริหารให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด หมดห่วงเรื่องงบบานปลาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าแคมป์เด็กที่ได้รับการออกแบบโดย SMART-i Camp นั้นเป็นค่ายที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในค่ายที่มีคุณภาพ ทนทาน ไม่เป็นอันตราย สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ได้ผ่อนคลาย ตลอดจนถึงอาหารและเครื่องดื่มที่สด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจในด้านของโภชนาการ

✔ บริการระดับ Premium ในราคาสมเหตุสมผล

✔ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ต้องการได้

✔ ช่วยในการวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

✔ มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน

✔ เลือกสถานที่ อาหารให้เหมาะสมกับงบประมาณของทางโรงเรียน

“สถานที่และบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้”

บริการรับจัดแคมป์เด็กและจัดค่ายช่วงปิดเทอม รวมถึง English Camp สำหรับเด็กโดยนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ SMART-i Camp นั้น นอกจากจะช่วยออกแบบกิจกรรมค่ายให้เหมาะสมกับงบประมาณของทางโรงเรียนแล้ว เรายังมีการวางแผนและคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมที่คุณต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งคุณสามารถแจ้งรูปแบบหรือประเภทของสถานที่ที่ต้องการ รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ภายในค่าย รวมไปจนถึงพื้นที่ที่ต้องการจัดค่าย เพื่อให้เราสามารถวางแผนเลือกสถานที่ได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของบรรยากาศการเรียนรู้และเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายเป็นหลัก

โดยทาง SMART-i Camp มีบริการรับจัดค่ายทั่วทั้งประเทศ และเรายังมีสถานที่ของเราเองที่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เราจะเลือกสถานที่ตามเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนต้องการ โดยมั่นใจได้เลยว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพิ่มความผ่อนคลายทั้งทางกายและทางใจให้เด็ก ๆ พร้อมทั้งการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายได้อย่างเต็มที่ในสถานที่เอื้ออำนวยที่สุดต่อพวกเขานั่นเอง

✔ สามารถแจ้งรูปแบบสถานที่และกิจกรรมเพื่อให้เราสามารถวางแผนได้อย่างเหมาะสม

✔ การเลือกสถานที่จะคำนึงถึงกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

✔ สถานที่เน้นสร้างความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจของเด็ก ๆ 

✔ สถานที่ที่จัดค่ายช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าแคมป์

✔ สถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

✔ บรรยากาศของสถานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ 

“บริการครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบหลักสูตรให้ฟรี”

SMART-i Camp ให้บริการรับจัดแคมป์เด็กสุดพิเศษอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราพร้อมให้คำปรึกษาให้ด้านการจัดแคมป์เด็กเพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนของคุณได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุก ๆ เสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ เติมเต็มความต้องการของครูอาจารย์ที่อยากเห็นนักเรียนได้พัฒนาตนเองในทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

บริการ CAMP BUILDER ของเรายังครอบคลุมไปถึงการออกแบบหลักสูตร กิจกรรมค่ายให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของค่ายวิชาการ ค่าย Gifted ค่าย English Camp ตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อที่จะได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาดำเนินการจัดค่ายช่วงปิดเทอมให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองกันอย่างสนุกสนานตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

✔ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

✔ พร้อมให้คำปรึกษาในการรับจัดค่าย

✔ ออกแบบหลักสูตรของค่ายที่ต้องการให้ฟรี

✔ เติมเต็มความต้องการและวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนได้อย่างแน่นอน

“มีทีมงาน พี่เลี้ยงและผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ปลอดภัย ในบรรยากาศที่อบอุ่น”

อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่บริการรับจัดค่ายสำหรับเด็ก ๆ ครอบคลุม นั่นก็คือ บริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กอย่างครบวงจรของเรามีทีมงานมืออาขีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาดูแลเด็ก ๆ ภายในค่ายอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง ผู้ดูแล รวมไปถึงวิทยากรที่มากประสบการณ์

โดยการดูแลจากทีมงานและพี่เลี้ยงของเรานั้น จะเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง อบอุ่น ใส่ใจเด็ก ๆ ทุกคนที่มาเข้าค่ายปิดเทอมอย่างเท่าเทียม ปราศจากการตัดสิน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เนื่องจากเราอยากให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น แบ่งปันความรู้สึก และเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดภายในค่ายที่ SMART-i Camp ได้จัดขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีทีมพยาบาลและทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรับมือกับเคสฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมภายในค่าย ให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยมากที่สุด อีกทั้งเรายังมีทีมแพทย์ EMT (Emergency Medical) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 120 ชั่วโมงที่จะมาประจำการพร้อมรถฉุกเฉินตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นการร่วมผจญภัยของเด็ก ๆ

และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการรับจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเด็ก ๆ คือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรง ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนานและตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์การจัดค่าย ซึ่งแน่นอนว่าบริการ CAMP BUILDER รับจัดแคมป์เด็กของเรานั้นก็ครอบคลุมถึงส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับบรรยากาศที่ดี มีการดูแลที่ครอบคลุมในทุกส่วน และทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยด้วยการดูแลโดยทีมงานของเรา

✔ ทีมวิทยากรมากประสบการณ์และเข้าใจผู้เรียน

✔ ทีมงานค่ายผ่านการอบรมทุกคน

✔ ดูแลอย่างใกล้ชิด ห่วงใยประดุจลูกหลาน 

✔ มีทีมพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ภายในค่าย

✔ มีทีมดูแลที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ระหว่างการทำกิจกรรม

✔ ดูแลเด็ก ๆ ภายใต้บรรยากาศที่ปราศจากการตัดสิน ใส่ใจเด็ก ๆ อย่างเท่าเทียม

“ทุกกระบวนการในการจัดค่ายเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่น”

บริการ CAMP BUILDER ของเราให้บริการรับจัดค่ายสำหรับเด็กโดยเน้นที่ตัวของเด็กเป็นสำคัญ ทุกกระบวนการในการจัดค่ายของเรานั้นคำนึงถึงสิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเข้าค่ายปิดเทอม ไม่เพียงแค่ความรู้และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตัวของเด็ก ๆ เพียงเท่านั้น แต่การเข้าร่วมค่ายกับทาง SMART-i Camp ยังมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่เด็ก เป็นช่วงเวลาวันคืนที่เด็ก ๆ จะลืมไม่ลงอย่างแน่นอน

เพราะว่าแคมป์เด็กของเรานั้นได้รับการออกแบบทุกองค์ประกอบด้วยความใส่ใจ มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ดูแลด้วยความรักและความใส่ใจประดุจบุตรหลาน จึงมั่นใจได้เลยว่าภายในค่ายสำหรับเด็กของเรานั้นได้ทำการคัดสรรกิจกรรมที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย ปราศจากสื่อต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

✔ มุ่งเน้นที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ

✔ มอบประสบการณ์ดี ๆ ที่ลืมไม่ลงให้แก่เด็ก ๆ

✔ ดูแลด้วยความรักและความใส่ใจ

✔ คัดสรรทุกกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

✔ เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับเด็ก ๆ

“ตระเตรียมทุกอย่างไว้เพียบพร้อม เข้าค่ายปิดเทอมได้อย่างสบายใจ”

ภายในแคมป์เด็กของทาง SMART-i Camp เราได้ตระเตรียมอุปกรณ์ อาหาร ทุกอย่างเอาไว้อย่างพร้อมพรั่ง เพื่อรองรับเด็ก ๆ คุณครู และผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมค่าย โดยอุปกรณ์และสื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของทางเราจะตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้รับในการทำกิจกรรม ซึ่งจะสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบที่จะไม่ทำให้เด็ก ๆ เบื่อ เน้นความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการลงมือทำ ลองผิดลองถูก และคิดวิเคราะห์เพื่อให้สามารถพิชิตกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายในค่ายไปได้

บริการรับจัดค่ายของเรายังครอบคลุมถึงในส่วนของการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้อิ่มท้องด้วยโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมื้อ ทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และอาหารตะวันตก เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายของเด็ก ๆ มีความพร้อมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่ายช่วงปิดเทอมนั่นเอง 

โดยเรามีมาตรฐานการจัดการกับอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมป์ทุกคน อาหารภายในค่ายที่เราจัดขึ้นนั้นทุกจานจะเป็นอาหารที่ปรุงสุก และหากเป็นอาหารสดทุกชนิด เช่น ผัก หรือผลไม้ จะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ และผ่านการล้างอย่างสะอาดในทุกขั้นตอน อีกทั้งอาหารทุกจานยังมีการบรรจุในภาชนะที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ เรายังมีการจัดมื้ออาหารและของว่างให้เด็ก ๆ และจัดสรรอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้วัตถุดิบต่าง ๆ หรือมีเงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

✔ จัดทำสื่อที่ตอบโจทย์กับกิจกรรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในค่าย

✔ สร้างสรรค์สื่อเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

✔ เน้นสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

✔ สามารถแจ้งรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มภายในค่ายที่ต้องการได้

✔ คัดสรรอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย

✔ ใส่ใจในอาหารทุกมื้อ เปี่ยมไปด้วยสารอาหารและโภชนาการที่ครบทั้ง 5 หมู่

✔ จัดเตรียมแยกต่างหากสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้หรือมีเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ 

ออกแบบกิจกรรมเองได้ ตามวัตถุประสงค์ของค่ายช่วงปิดเทอม

SMART-i Camp ของเราจะดำเนินการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดแคมป์เด็กที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถแจ้งรูปแบบหรือสิ่งที่ต้องการมาเพื่อให้ทีมออกแบบการเรียนรู้ได้วางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับค่ายในฝันของคุณ ซึ่งทุกกิจกรรมของ SMART-i Camp ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ รับรองว่าตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft Skill ได้อย่างแน่นอน

✔ การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม Hard Skill

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จาก SMART-i Camp จะมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานทักษะของ Hard Skill สู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง ทักษะเหล่านี้อาจรวมถึงทักษะการเอาตัวรอด การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เทคนิคศิลปะและงานฝีมือ พื้นฐานการเขียนโค้ด การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งทักษะภาษา

ทักษะแต่ละอย่างจะถูกเลือกอย่างเอาใจใส่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของค่าย และมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อีกด้วย กิจกรรมจะได้รับการออกแบบให้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วม และท้าทาย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้จากประสบการณ์

✔ การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม Soft Skill

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้จาก SMART-i Camp ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะ Hard Skill ที่มีความเฉพาะทางเท่านั้น แต่เรายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สถานการณ์สมมติ การสนทนากลุ่ม และโครงการความร่วมมือ เป็นต้น 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ ทักษะ Soft Skill เป็นทักษะที่สำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นแคมป์เด็กของ SMART-i Camp ไม่ว่าจะเป็น Positive Psychology Camp, Life Skill Camp, Family Camp ฤดูแห่งรัก จึงจะช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเข้าสังคมและสามารถทำงาน หรือสื่อสารกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ก้าวออกจาก Safe Zone ได้อย่างมั่นใจอีกด้วย

“ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 Hard Skill หรือ Soft Skill”

SMART i-CAMP ก็พร้อมออกแบบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การจัดแคมป์เด็กของคุณ

เนื่องจาก SMART i เป็นองค์กรฐานความรู้ ที่ได้นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับเด็ก ๆ โดยได้ออกแบบกิจกรรมที่มีทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมภายในค่ายสำหรับเด็กที่เราได้ออกแบบนั้น จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ ที่มาเข้าค่ายปิดเทอมได้ทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างกิจกรรมภายในแคมป์เด็กของ SMART i-CAMP

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมจาก SMART i-CAMP
เสริมสร้าง Hard Skills ด้านไหนบ้าง?
เสริมสร้าง Soft Skills ด้านไหนบ้าง?
กิจกรรมฐานผจญภัย
 • · ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
 • · ทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเอาตัวรอด
 • · ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • · ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
 • · ทักษะทางด้านศิลปะ
 • · ทักษะการแสดงออก และการเปิดใจ
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ
 • · ทักษะการใช้ภาษา
 • · ทักษะการวิเคราะห์ความรู้สึก
 • · การบริหารจัดการคน
 • · ทักษะการเป็นผู้นำ
 • · ทักษะการสื่อสาร
 • · ทักษะการแก้ปัญหา
กิจกรรมเสริมความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • · ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • · ทักษะความยืดหยุ่นและการมีมนุษยสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • · ทักษะการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • · ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 • · ทักษะการใช้ภาษา
 • · ทักษะการวิเคราะห์ความรู้สึก
 • · การบริหารจัดการคน
 • · ทักษะการเป็นผู้นำ
 • · ทักษะการสื่อสาร
 • · ทักษะการแก้ปัญหา

SMART-i Camp มีค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กหลากหลายหลักสูตร

สำหรับผู้ที่สนใจอยากให้เราออกแบบแคมป์เด็กที่เป็นค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็ก แต่ยังไม่มั่นใจในมาตรฐานของทาง SMART-i Camp เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “แคมป์ช่วงปิดเทอมของทาง SMART-i Camp” ที่ได้ออกแบบและพัฒนาทุกหลักสูตรมาจากผลวิจัยระดับโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอม โดยจะมีอะไรบ้างนั้น ตาม SMART-i Camp ไปดูกันเลย

หลักสูตร

จุดเด่น

 • ทำลายกรอบความคิดเดิม เพื่อก้าวผ่านความกลัว และสร้างกรอบความคิดใหม่
 • เพิ่มความเพียรพยายาม และความสามารถที่จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้ง หรือพลาดพลั้งกี่หน
 • เสริมสร้างอุปนิสัยที่ช่วยปรับทัศนคติ ปรับระบบความเชื่อ เปลี่ยนชีวิตอย่างถาวรจากภายใน
 • ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน

✔ ทำให้เด็ก ๆ ยอมรับว่า ตอนนี้ “เรากลัวอะไร ไม่กล้าสิ่งไหน”
✔ ทำให้เด็ก ๆ กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ “ลองดูก่อน ไม่ยอมแพ้ล่วงหน้า”

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น

✔ เป็นการจัดแคมป์เด็กที่ทำให้พวกเขา เริ่มมีความคิดในเชิงบวก เปิดใจให้กับสิ่งรอบข้าง

✔ ทำให้เด็ก ๆ เริ่มมองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนเทคนิค S.T.E.P (หยุด คิด พิจารณา และลงมือทำ)

✔ ทำให้เด็ก ๆ รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้น

✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้เลือกที่จะลงมือทำ

✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้สร้างอุปนิสัยที่ดีในชีวิตได้ในระยะยาว

หลักสูตร

จุดเด่น

เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ พร้อมนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับยุคปัจจุบัน

✔ ทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้กระบวนการ Design Thinking เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โปรแกรม Micro Bit เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ลงมือนำเสนอโครงงาน จัดมินิทรรศการ จากกระบวนการ Design Thinking

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

✔ ทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมค่ายช่วงปิดเทอมได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ และไม่ด่วนตัดสิน

หลักสูตร

จุดเด่น

 • เปิดโอกาสให้พ่อแม่ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกับลูก
 • เรียนรู้ทักษะการฟังสำหรับพ่อแม่
 • เรียนรู้การชื่นชมลูก
 • กระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัว
 • ส่งเสริมให้พ่อแม่สามารถทำความเข้าใจลูกได้มากยิ่งขึ้น

✔ สร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านอารมณ์และความรู้สึก

✔ ทำให้ครอบครัวเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้น

✔ ทำให้เครอบครัวสามารถวางใจในตัวลูก

✔ ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายจากประสบการณ์

✔ ทำให้สามารถรับฟังได้ถูกวิธี (Active Listening)

✔ ส่งเสริม Growth Mindset

SMART-i Camp อันดับหนึ่งเรื่องการรับจัดค่ายและกิจกรรมเด็ก

ค่ายช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กที่เราจัดขึ้นนั้น เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้ของการจัดแคมป์ที่ต้องการ 

โดยเราจะช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา MINDSET ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรักตนเอง รู้จักตนเอง และรู้จักกับศักยภาพภายในตนเอง อีกทั้งยังช่วยออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในค่าย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมภายในค่าย การจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่ม การวางแผนเลือกสถานที่ สร้างสรรค์สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และทีมงาน วิทยากร พี่เลี้ยง รวมถึงผู้ดูแล ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดแคมป์เด็กที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ หากคุณกำลังมองหาบริการจัดแคมป์เด็กที่เป็น English Campเพียงแค่ติดต่อเราเข้ามาเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม รูปแบบของค่าย และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการ ทีมงานมืออาชีพของเราก็พร้อมที่จะออกแบบค่ายเหมาะสมที่สุดให้กับคุณ 

✔ เราเข้าใจครูและผู้บริหารสถานศึกษา เราจัดค่ายที่ตอบโจทย์หลักสูตรฐานสมรรถนะ

✔ เรายึดมั่นในประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน รักษามาตรฐานสูงสุดเสมอมา

✔ เราศรัทธาในศักยภาพของเด็กๆไทย อยากเห็นเด็กไทย เติบโตได้เต็มศักยภาพ

✔ เราเป็นองค์กรฐานความรู้ที่เน้นการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

✔ เราเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจเด็ก

✔ เราพร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุด เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ 

✔ เราให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการจัดแคมป์เด็ก

✔  เราคือผู้ให้บริการรับจัดค่ายสำหรับเด็กที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองและเด็ก ๆ เสมอมา

ทำไมการเข้าค่ายปิดเทอมถึงสำคัญต่อการเรียนรู้ยุคใหม่

จากที่เราได้บอกไปว่าในปัจจุบันนั้นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป ทำให้ได้มีการจัดแคมป์เด็กที่ช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากภายในห้องเรียนขึ้นมา โดยการออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการวัดผลแทนการท่องจำ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 

แล้วทำไมการเข้าร่วมแคมป์สำหรับเด็กถึงตอบโจทย์กับการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ ทาง SMART-i Camp ได้รวบรวมเหตุผลมาให้ทุกคนแล้วที่ด้านล่างนี้เลย!

แน่นอนว่าการที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายช่วงปิดเทอมที่จัดมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ รวมไปถึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะตัวของพวกเขานั้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้รู้จักที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญและจำเป็นต่อพวกเขาอย่างมากในอนาคต

การเข้าร่วมค่ายที่ SMART-i Camp ได้ออกแบบและรับจัดค่ายนั้นจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในห้องเรียน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะทำให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองในระยะยาว และสามารถต่อยอดศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต 

นอกจากนี้ทักษะที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีกระบวนการการคิด การตัดสินใจ และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของการเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วย

ศักยภาพและความสามารถบางอย่างของเด็กอาจถูกปิดกั้นไว้ด้วยความกลัวและไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรใหม่ ๆ การเข้าร่วมแคมป์เด็กจึงจะช่วยให้เด็กได้รู้จักและค้นพบกับศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่จะกล้าทำอะไรใหม่ ๆ กล้าที่จะลองผิดลองถูก และเข้าใจว่าการผิดพลาดนั้นไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะนำสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น

จากเดิมที่เด็กบางคนอาจจะไม่เคยทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือจากเดิมที่เด็กบางคนอาจจะไม่เคยได้ลองแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ต้องเจอ ในแคมป์เด็กแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะได้ลองทำและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการเรียนรู้สิ่งใหม่ภายในค่ายเท่านั้น เพราะภายในค่ายช่วงปิดเทอมมีสิ่งใหม่ ๆ มากมายที่รอให้พวกเขาได้เข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้เด็กนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นั่นเอง

เมื่อเด็ก ๆ ได้มาเข้าค่ายปิดเทอมที่ออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างตอบโจทย์ และมีบรรยากาศที่ดี ไม่ปิดกั้นความคิด ไม่ตัดสินใครจากภายนอก ดูแลกันอย่างเท่าเทียม และรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอยู่เสมอ อย่างค่ายที่ทาง SMART-i Camp ได้ออกแบบและรับจัดค่ายนั้น จะทำให้เด็กไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา เนื่องจากภายในค่ายนั้นปราศจากความคิดเห็นที่ถูกหรือผิด และไม่มีการแข่งขันแบบเอาแพ้-เอาชนะ นั่นจึงทำให้สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกทั้งทางกายและทางความคิดเพิ่มมากขึ้น

การจัดแคมป์เด็กและกิจกรรมสำหรับเด็กโดย SMART-i Camp จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมได้ฝึกในศตวรรษที่ 21 ต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ความอดทนและความพยายาม” เนื่องจากเราจะทำให้พวกเขาได้รู้ถึงความต้องการและเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเอง และคุณค่าของการพยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายาม และไม่ย่อท้อเพื่อให้สามารถสำเร็จเป้าหมายในทุกเรื่องที่ตนเองตั้งไว้ได้

การที่เราจัดแคมป์เด็กนั้นเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้พบเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ ผู้คนใหม่ และการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนทำให้พวกเขาได้รู้จักที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียกได้ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีได้นั่นเอง นอกจากนี้การเข้าร่วมค่ายต่าง ๆ ที่มีผู้คนหลากหลายยังทำให้เด็กได้รู้ถึงการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รับฟัง และเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ SMART-i Camp จึงได้มีการออกแบบค่ายช่วงปิดเทอมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมในศตวรรษที่ 21 ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ภายนอกห้องเรียนได้ ด้วยการใช้งานวิจัย การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในระดับสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทย เพื่อให้ตอบโจทย์ที่สุดกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ให้ SMART-i Camp ช่วยสร้างสรรค์แคมป์เด็กในแบบของคุณ

บริการ CAMP BUILDER รับจัดค่ายช่วงปิดเทอมและรับจัดค่ายภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 อย่างครบวงจร
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นผลลัพธ์ ไม่เน้นการท่องจำ
..ต้องที่..

“SMART-i Camp แคมป์เด็กที่ออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ”

เพราะว่าความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา
ให้เราได้เป็นผู้ช่วยจัดแคมป์เด็กเพื่อให้การเข้าค่ายสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ

ติดต่อเรา

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

close
Start typing to see posts you are looking for.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

รายการค่ายที่ลงทะเบียน

close