เมื่อ.....

ลูกไม่มั่นใจในตัวเอง

1

ลูกไม่กล้าคิดหรือลองทำอะไรด้วยตนเองติดอยู่ใน Comfort Zone

2

ลูกมองทุกอย่างรอบตัวเป็นปัญหาไปซะหมด

3

ในฐานะคุณพ่อลูก 3 และเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาก่อน
ผมเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยครับ
เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้
ผมเคยเลี้ยงลูกตามตำรา ดูแลลูกเหมือนไข่ในหิน และคิดว่าเข้าใจลูกตัวเองดีพอ
แต่เปล่าเลย… สิ่งที่ผมต้องเผชิญคือ ลูกผมเป็นเด็กไม่มั่นใจในตนเอง
กลัวไปหมดทุกสิ่งอย่าง ไม่กล้าทดลอง อยู่แต่ใน Comfort Zone เล็กๆของเค้า

คุณพ่อคุณแม่กำลังเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันอยู่ไหม? ถ้าใช่! ผมพบคำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหานี้แล้วครับ… เพราะลูกทั้ง 3 ของผมตอนนี้ เป็นเด็กที่กล้าพาตัวเองไปทดลองสิ่งใหม่ ไม่เก็บตัวอยู่ใน Comfort Zone ไม่กลัวความผิดพลาด สนุกกับการเรียนรู้ และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม คำตอบที่ผมใช้เปลี่ยนแปลงลูก คือ….

Growth Mindset

Mindset สำคัญอย่างไร

จากงานวิจัยของ Dr. Carol Dweck นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่เชื่อว่ากรอบความคิดของคนเปลี่ยนได้

จาก Fixed mindset —> เป็น Growth mindset

จากกลัวพลาด กลัวผิด ไม่กล้าทดลอง —> เป็นกล้าลองดู เปิดใจ ผิดพลาดคือเรียนรู้

แล้วต้องทำอย่างไร?

การโค้ชเชิงสติ (Mindfulness Coaching)

การสร้างชุดประสบการณ์แห่งความสำเร็จ (Success Story)

การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)

การสร้างพลังเชิงบวก

การชื่นชมที่ความพยายาม

การปรับมุมมองต่อคำว่า “ล้มเหลว”

ให้ความสำคัญที่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง

และข่าวดีคือ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกของตนเองมี Growth Mindset ได้ ซึ่งเกิดได้จากการฝึกฝน ให้เวลา และทุ่มเทกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง

“จะหาเวลาจากไหนมาทำทั้งหมดนี้ล่ะ”

แล้วถ้าผมบอกว่า ผมมี “ค่าย” ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ มีหลักการ มีขั้นตอนที่นำไปสู่การ Shifting Mindset มีการโค้ชชิ่ง มีการชื่นชมที่ความพยายาม อย่าง สนุกสนาน และไม่เป็นพิษต่อพัฒนาการในระยะยาว

คุณพ่อคุณแม่ว่าน่าสนใจไหมครับ?
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกใส่ไว้ในค่าย….

Growth Mindset Camp

กระบวนการเรียนรู้หลักในค่าย Growth Mindset คือ การยอมรับว่า ตอนนี้ “เรากลัวอะไร ไม่กล้าสิ่งไหน” แต่ “ต่อไป” เราจะ “ลองดูก่อน ไม่ยอมแพ้ล่วงหน้า” ดังนั้น กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆ กิจกรรมมีเป้าหมายเหมือนกันคือ การสร้าง Growth Mindset ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

หลักสูตร Growth Mindset

ระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมามีมายาคติว่า “ความสวยงามต้องมีแบบแผนตายตัว สิ่งที่โตเกินจากแบบจึงต้องถูกตัดเล็มทิ้งไป” แต่การศึกษาในมุมมองของ Smart-I เรามองว่า การศึกษาคือการทำให้คนเต็มฟอร์ม เขาจะเป็นต้นอะไรก็ได้ เป็นต้นหญ้าก็ได้แต่ต้องเป็นหญ้าที่เต็มฟอร์ม ซึ่งการเต็มฟอร์มเกิดจากการอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง อยู่ใน flow ของตัวเอง เขาก็จะงอกงามเติบโตได้อย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับ มีตัวตน และทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความสามารถที่เขามี

Growth Mindset คือ ความเชื่อที่ว่าความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ผ่านความพยายาม การเรียนรู้ และความไม่ย่อท้อ

การมี Growth Mindset
ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

การมี Growth Mindset ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

ช่วยให้เด็กๆ รู้จักมองความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แทนที่จะเห็นเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียว จากนั้นเรียนรู้ข้อผิดพลาด เพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆ ไป เพราะ “ความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้”

เพราะ “ความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้”

เพราะ...
“ความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้”

เด็กจะได้อะไรจาก ค่ายนี้?

ได้รับการโค้ชเชิงสติจากระบบค่าย และพี่เลี้ยง (Mentoring)

เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้

มีทัศนคติเชิงบวกกับอุปสรรค

ได้ชุดประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ตราตรึงลงไปในตัวเด็ก

พ่อแม่ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง เติบโตทางความคิดของลูก

พ่อแม่ได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เชื่อว่า… โครงสร้างสมองเปลี่ยนแปลงได้ เซลส์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ ลูกเองก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช่นกัน

ไม่เหมาะกับใคร?

คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ หรือพัฒนาอะไรอีก
0
กิจกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง
0
ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้
1: 0
ทีมงาน : ผู้เรียน
0 ปี
แห่งความมุ่งมั่น

มีค่ายแบบไหนบ้าง?

ค่าย 10 วัน
แบบไปเช้า-เย็นกลับ @ กรุงเทพฯ

ค่าย 5 วัน 4 คืน
@ ลพบุรี

กิจกรรมในค่าย: Growth Mindset

กระบวนการเรียนรู้ด้วย Growth Mindset คือ การยอมรับว่า ตอนนี้ “เรายังไม่รู้อะไร” แต่ “ต่อไป” เราจะรู้เรื่องนี้มากขึ้น

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆกิจกรรมมีเป้าหมายเหมือนกันคือ การสร้าง Growth Mindset และสร้าง Self Esteem ให้กับเด็กๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่ปลอดภัยทางความคิดของเด็กคือ ความรู้สึกปลอดภัยจากการถูกตัดสินจากครู เพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกตัดสินจากตนเอง

กิจกรรมถ่ายทำหนังสั้น

เด็กๆ จะได้ระดมความคิด แชร์ไอเดีย สร้างสรรค์โครงเรื่อง ฝึกซ้อมการแสดง จนถึงการถ่ายทำหนังสั้นด้วยเทคนิค Filming With Green Screen

กิจกรรม Dance Battle

กิจกรรมเข้าจังหวะถือเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ ให้ความสนใจมากที่สุด การร่วมใจกันเป็นหนึ่งฝึกซ้อมเต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่เวทีแห่งการ Battle

กิจกรรม Adventure

ความท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้คนเราเติมโต (Growth) ก้าวข้ามตัวตนของตัวเองได้ ในวันผจญภัยเด็กๆ จะได้ต่อสู้กับความกลัวในใจตนเองเพื่อ Level UP!

ตารางค่าย 10 วัน แบบไปกลับ จัดที่กรุงเทพฯ 

ตารางค่าย 5 วัน 4 คืน จัดที่ลพบุรี 

*ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้