ค่ายปิดเทอม Summer Camp
แคมป์ปิดเทอมจากผลวิจัยระดับโลก
จัดกิจกรรม 3 หลักสูตร

1) Growth Mindset และ Self-Esteem เพื่อความสุขและความสำเร็จ
2) Resilience ค่ายความสามารถในการรับมือกับวกฤติ
3) 7 Habits สร้างอุปนิสัย สร้างอนาคตอย่างยั่งยืน

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ และค่ายค้างคืน
สำหรับเด็กประถม มัธยม 2563 (ไทย-อินเตอร์)
จัดที่ กรุงเทพ ลพบุรี

ลูกคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า?

 • ลูกขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา

 • ลูกหัวดี แต่ไม่สนใจการเรียน ทำให้ผลการเรียนไม่ดี

 • ลูกไม่ตั้งใจเรื่องเรียน แต่เรื่องเล่นเต็มที่

 • ลูกติดเกมส์ ติดมือถือ ไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน

 • ลูกทำอะไรไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนความตั้งใจบ่อย

คงจะดีนะที่ลูกๆเรา

 • กล้าเป็นตัวเอง และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

 • ลูกรับรู้ศักยภาพตนเอง และมีความมั่นคงในใจ

 • ลูกมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจไม่ย่อท้อ

 • ลูกมีอิสระทางความคิด กล้าคิดและกล้าทำอะไรใหม่ๆ

 • สามารถสร้างนิสัยแห่งความสุข และสำเร็จอย่างยั่งยืน

ลูกคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า?

 • ลูกขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา

 • ลูกหัวดี แต่ไม่สนใจการเรียน ทำให้ผลการเรียนไม่ดี

 • ลูกไม่ตั้งใจเรื่องเรียน แต่เรื่องเล่นเต็มที่

 • ลูกติดเกมส์ ติดมือถือ ไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน

 • ลูกทำอะไรไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนความตั้งใจบ่อย

จะดีกว่านี้ไหม?

 • ที่ลูกจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

 • ที่จะได้เห็นรอยยิ้มของลูกทุกๆวัน

 • ที่จะเห็นลูกมีความพยายาม มุ่งมั่น ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆ

 • มีอิสระทางความคิด กล้าคิด กล้าทำอะไรใหม่ๆ

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับและค่ายค้างคืน SMART-i Camp
อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

สัมภาษณ์ครูแก๊ป

Blog ครูแก๊ป

วิชาการเบื้องหลังค่าย

FAQ คำถามที่พบบ่อย

เรามีหลายหลากสูตรให้ผู้ปกครองได้เลือกให้เหมาะสมกับเด็กๆ ได้แก่
– หลักสูตรค่าย 10 วัน (ไปกลับ) กรุงเทพ
– หลักสูตูค่าย 5 วัน (ไปกลับ) กรุงเทพ/เชียงใหม่
– หลักสูตรค่าย 5 วัน 4 คืน ที่โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

FAQ คำถามที่พบบ่อย

สอบถามรายละเอียดค่ายของ SMART-i Academy มีค่ายแบบไหนบ้าง ?

เรามีหลายหลากสูตรให้ผู้ปกครองได้เลือกให้เหมาะสมกับเด็กๆ ได้แก่
– หลักสูตรค่าย 10 วัน (Day Camp)
– หลักสูตรค่าย 5 วัน 4 คืน ที่โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
– หลักสูตรค่าย 2 วัน 1 คืน ที่โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
– หลักสูตรค่าย Sunday School: คอร์ส Youtuber

ค่าย SMART-i Camp 10 วัน จัดที่ไหนบ้าง ?

จัดที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ถนนรามอินทรา (ใกล้แฟชั่นไอแลนด์) และโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ตรงข้ามเดอะมอลงามวงศ์วาน

ค่าย SMART-i Camp เหมาะสำหรับเด็กช่วงวัยไหน ?

• ค่ายของเราเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปี สมัครค่าย
• ค่ายของเราเปิดรับเด็กมัธยมอายุ 12 – 16 ปี สมัครค่าย

ค่าย SMART-i Camp ใช้หลักการอะไรในการจัดกิจกรรม มีประโยชน์กับเด็กอย่างไร?

ค่ายของเรานำหลักการ Growth Mindset ของ Dr. Carol Dweck มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ ขั้นตอนการสร้างประสบการณ์ การสะท้อนการเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการรู้จักและยอมรับตัวตนของตนเอง และความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิต และการทำงานในศตวรรษที่ 21 นี้

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ?

ค่ายเราจัดหนักจัดเต็ม 10 วัน รวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง โดยแต่ละวันเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ทีมงานมีอาหารกลางวันและอาหารว่างเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆ

ในแต่ละวันเรียนรู้อะไรบ้าง?

เราแบ่งการเรียน ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงสรุป
– ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมในร่ม เน้นกิจกรรมกลุ่ม และปฎิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม และเพื่อนในค่าย เด็กๆจะเรียนเนื้อหาต่างๆในช่วงนี้ เน้นกระบวนการทางความคิด การวางแผน การหาข้อมูล
– ช่วงบ่าย ส่วนใหญ่กิจกรรมในช่วงนี้จะจัดนอกห้องเรียน เน้น Outdoor Activities เด็กๆจะได้ปฎิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม เน้นภาวะผู้นำ-ผู้ตาม เน้นการทำงานเป็นทีม
– ช่วงสรุป หรือช่วงตกผลึก เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปจะไม่มีความหมายเลย ถ้าหากไม่ได้รับการสรุปบทเรียนออกมาในรูปแบบที่สมองเข้าใจง่ายๆ การตกผลึกแบบ SMART-i CAMP ใช้กระบวนการ Flipped Classroom คือ เด็กๆจะได้เรียนรู้จากครูแก๊ปพอๆกับเรียนรู้จากเพื่อนๆร่วมค่าย ความคิดเห็นหรือทัศนคติจากเพื่อนๆทุกคนจะทำให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและ สมจริง ในความคิดของนักเรียน ช่วงตกผลึกเราจะจัดกิจกรรม Explore my feeling ควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง

ค่าย SMART-i Camp 10 วัน จัดช่วงไหนบ้าง ?

หลักสูตร ไปเช้า-เย็นกลับ จัดทุกปิดเทอม ได้แก่ เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และตุลาคมของทุกปี

รีวิว ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

สถานที่จัดค่าย

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน
ณ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ รามคำแหง

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ใกล้ BTS ราชเทวี

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน
ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ทองหล่อ

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน
ณ อาคาร KX Building ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 5 วัน
ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ทองหล่อ

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 5 วัน
ณ อาคาร KX Building ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่

Map

ค่ายไปเช้า-เย็นกลับ 5 วัน
ณ ศูนย์การเรียนรู้พิมานเด็ก (น้ำโท้ง) เชียงใหม่

Map

ค่ายค้างคืน
ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท ลพบุรี

Map

ค่าเล่าเรียน

นโยบายด้านราคาเป็น One Price Policy คือ ผู้ปกครองจ่ายเงินครั้งเดียว ทางค่ายไม่เก็บเงินหยุมหยิม ในค่าเล่าเรียนจะประกอบไปด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทาง ค่าเข้าชมทัศนศึกษา เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง และที่ค่ายจะไม่มีการขายขนมให้เด็กๆ ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องให้น้องนำเงินมาที่ค่าย

3 หลักสูตรจากงานวิจัยระดับโลก

สิ่งที่เด็กจะได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่เด็กจะได้รับ

รับข่าวสารและสาระดีๆจาก SMART-i Camp

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์

* indicates required