เมื่อ.....

ลูกทำอะไรไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนความตั้งใจบ่อย”

1

ลูกท้อแท้ ถอดใจ ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่อึดไม่ทน

2

ลูกตั้งเป้าหมาย และทำตามเป้าหมายจนสำเร็จ”

3
ผมมีความสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก เพราะหลายครั้งลูกผมตั้งเป้าหมายอย่างดิบดี แต่ก็มายอมแพ้กลางคัน ไม่ทำสิ่งนั้นให้ต่อเนื่องจนสำเร็จ และมีบางครั้งที่ลูกตั้งใจทำบางสิ่งจนสำเร็จ โดยที่ผมไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำไช หรือคอยกำกับดูแล อะไรคือเบื้องหลังพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ?
คุณพ่อคุณแม่เคยนึกสงสัยอะไรทำนองนี้เหมือนกันไหมครับ? ถ้าใช่! ผมพบคำตอบของคำถามนี้แล้วครับ… หลังจากที่ผมใช้เวลาเฝ้าดูลูกๆ ทั้ง 3 คน มาระยะใหญ่ ผมพบ “สัญญาณของความสำเร็จ” ปรากฏออกมาให้เห็น และเมื่อผมเข้าไปพูดคุย สะท้อนบทเรียนกับลูก ก็พบคำตอบที่พ่อลูกได้ตรงกัน คำตอบนั่นคือ….

Grit

Grit คืออะไร

ตามการศึกษาของ Angela Duckworth ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อธิบายว่า “Grit” เป็นส่วนผสมระหว่าง ใจรัก (Passion) + พากเพียร (Perseverance) ไม่ใช่เพียงสัปดาห์ หรือ เดือน แต่มองอนาคตเป็นปี หรือถ้าให้พูดเป็นภาษาง่ายๆ คือ “Grit = ความอึด” เป็นความอึดที่นานพอและมากพอ ในการทำบางสิ่งบางอย่างตาม “เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ –> จนสำเร็จ”

แล้วต้องทำอย่างไร?

ค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ (Pursue Your Interests)

การทดลองทำสิ่งใหม่ที่หลากหลาย

การฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน

การทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้สำเร็จทุกๆวัน ทีละเล็กน้อย

การโค้ชเชิงเป้าหมาย (Goal Coaching)

การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)

การล้อมรอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมของคนที่มีความพยายาม

และข่าวดีคือ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกของตนเองมี Grit ได้ ซึ่งเกิดได้จากการฝึกฝน ให้เวลา และทุ่มเทกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง

อ่านมาถึงจุดนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจกำลังนึกในใจว่า

“จะหาเวลาจากไหนมาทำทั้งหมดนี้ล่ะ”

แล้วถ้าผมบอกว่า ผมมี “ค่าย” ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ มีหลักการ มีขั้นตอนที่นำไปสู่การ Shifting Behavior มีการโค้ชชิ่ง มีการทดลองทำสิ่งใหม่ที่หลากหลาย มีการตั้งเป้าหมาย มีการฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเองก่อน (Know your WHY) เมื่อ “เหตุผล” ชัด “เป้าหมาย” ก็จะชัดตาม

คุณพ่อคุณแม่ว่าน่าสนใจไหมครับ?
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกใส่ไว้ในค่าย….

Grit Camp

กระบวนการเรียนรู้หลักในค่าย Grit คือ
การฝึกตั้งเป้าหมาย และค้นหาเหตุผลในการทำสิ่งนั้น
ตัวกิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความล้มเหลวในครั้งแรกๆ
เพื่อให้เห็นความรู้สึกของตนเองเมื่อล้มเหลว รู้ความรู้สึกตนเอง
พร้อมทั้งรับรู้ความรู้สึกของความพยายามฮึดสู้จนสำเร็จ

หลักสูตร Grit

เด็กเก่ง (Gifted) หรือเด็กที่มีพรสวรรค์ (Talent) มักจะเป็นเด็กที่คุณครูหรือโรงเรียนให้ความสนใจ จนทำให้เด็กบางคนเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอ ไม่มีพรสวรรค์ และถึงพยายามไปก็คงไม่เก่งเท่าเพื่อน ความเชื่อนี้ทำให้เขาปิดโอกาสตัวเองในการเรียนรู้ และพลาดที่จะรับรู้ว่า “ตัวเขาเองก็สามารถเก่งขึ้นได้เช่นกัน”
ค่าย Grit คือ ค่ายที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมาย ค้นหาเหตุผลในการกระทำ และใส่ความพยายาม จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า

Grit ประกอบไปด้วย ใจรัก (Passion) และความเพียร (Perseverance) หากเราได้ทำสิ่งที่เรารักหรือมีความถนัด เราก็จะยิ่งเก่งในสิ่งนั้นมากขึ้น และยิ่งเราจดจ่อ มีความเพียรต่อสิ่งนั้น เราก็จะทำมันได้เรื่อยๆ ไม่ย่อท้อ

การมี Grit ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

การมี Grit ในวัยเด็กสำคัญอย่างไร?

Grit คือเครื่องชี้วัด เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว การที่เด็กๆ ได้ฝึกใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง และฝึกจิตใจให้ไม่ย่อท้อในเวลายากลำบากหรือผิดหวัง เมื่อเขาทำสิ่งนั้นจนสำเร็จเขาจะเห็นคุณค่าของความพยายาม และสิ่งนี้จะถูกฝังลงไปในตัวเขา และหยิบมันมาใช้เมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความยากลำบากเมื่อโตขึ้น

เพราะ...
“ใจรัก" + "พากเพียร" = Grit

เพราะ...
“ใจรัก" + "พากเพียร"
= Grit

เด็กจะได้อะไรจาก ค่ายนี้?

ได้รับการโค้ชเชิงเป้าหมาย (Goal Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring)
เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา-ความล้มเหลว เพื่อรู้จักและเรียนรู้ใจตนเอง
ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ที่หลากหลาย ค้นหาความถนัด
พ่อแม่ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง เติบโตทางความคิดของลูก
พ่อแม่ได้ประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นว่า… ความเพียร ความพยายาม เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกควรมีติดตัวไว้ และเชื่อว่าการตั้งใจที่ยาวนานและมากพอในการทำบางสิ่ง สามารถทำให้เป้าหมายในอนาคตสำเร็จได้

ไม่เหมาะกับใคร?

คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ หรือพัฒนาอะไรอีก
0
กิจกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง
0
ชั่วโมงแห่งการเรียนรู้
1: 0
ทีมงาน : ผู้เรียน
0 ปี
แห่งความมุ่งมั่น

มีค่ายแบบไหนบ้าง?

ค่าย 6 วัน 5 คืน

กิจกรรมในค่าย  Grit

กระบวนการเรียนรู้ด้วย Grit คือ ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง และฝึกจิตใจให้ไม่ย่อท้อในเวลายากลำบากหรือผิดหวัง

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย และค้นหาเหตุผลในการทำสิ่งนั้น ตัวกิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความล้มเหลวในครั้งแรกๆ เพื่อให้เห็นความรู้สึกของตนเองเมื่อล้มเหลว รู้จักมัน พร้อมทั้งเรียนรู้ความรู้สึกของความพยายามฮึดสู้จนสำเร็จ

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรม STEM

การเรียนรู้ที่ผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรม และคณิตศาสตร์ มาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย เด็กๆ จะได้ทดลอง ล้มเหลว พยายาม ทำซ้ำ จนสำเร็จ

กิจกรรม Leadership Compass

การทำงานเป็นทีมถือเป็นบททดสอบที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องการทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นที่แตกต่าง การหาข้อสรุป และการช่วยกันไปจนถึงความสำเร็จ

กิจกรรม S.M.A.R.T Plan

“การตั้งเป้าหมาย” จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเองก่อน (Know your WHY) เมื่อ "เหตุผล" ชัด "เป้าหมาย" จะชัดตาม

กิจกรรม Water Challenge

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบเป็นอย่างมาก พวกเขาจะได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่ โดยที่หลักการและแนวคิดเรื่อง Grit จะถูกแทรกซึมอยู่ในทุกองค์ประกอบของกิจกรรม เด็กจะพบกับความล้มเหลวซ้ำไปมา กระบวนการโค้ช Grit จะกระตุ้นให้เขาใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มขึ้นอีก... จนสำเร็จ

ตารางค่าย 6 วัน 5 คืน จัดที่ลพบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้