ร่วมกิจกรรมครอบครัว เพื่อสร้างการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยการทำกิจกรรมครอบครัว

การทำกิจกรรมครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นรูปแบบหนึ่ง ผ่านการทำกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวร่วมกัน เช่น การเข้าค่ายกับลูก ๆ ในวันหยุด

Continue reading

น้อง ๆ จาก SMART-i Camp ร่วมกันรังสรรค์ผลงานศิลปะ

แก้ไขปัญหาลูกไม่มีความรับผิดชอบด้วยกิจกรรมจาก SMART-i Camp

แก้ไขปัญหาลูกไม่มีความรับผิดชอบด้วยการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบแบบถูกต้อง ซึ่งนอกจากวิธีสอนลูกให้มีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถเสริมด้วยกิจกรรมจากค่ายปิดเทอมได้อีกด้วย

Continue reading

กิจกรรมTeamwork

จบปัญหาไร้ทักษะด้วย Soft Skill คือสิ่งที่ควรเสริมตั้งแต่เด็ก

Soft Skill คือสิ่งที่จำเป็นกับเด็กยุคใหม่ เพราะทักษะ Soft Skill จะทำให้เด็กเติบโตในสังคมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงควรส่งเสริมเด็กให้พร้อมพัฒนา Soft Skill ที่ควรมี

Continue reading