Uncategorized

การเลี้ยงลูกและช่วยเหลือลูกเรียน online อย่างสนุกสนาน

แม้ในช่วงนี้กระแสเกี่ยวกับโควิด-19 แพร่ระบาดจะดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปลดล็อกเริ่มปล่อยให้สถาบันการศึกษาทั้งหลายเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ แต่ความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กๆ ก็ยังคงสำคัญ เพราะเราไม่มีทางทราบเลยว่า เชื้อโควิด-19 จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งไหม? ลูกของเราจะติดจากการไปเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นรึเปล่า? ซึ่งทางการบอกว่า เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป ทำให้เกิดการศึกษาแบบ New normal ขึ้น ซึ่งการเลี้ยงลูกและช่วยเหลือลูกให้เรียน Online ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ มาก แต่ครอบครัวจะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

ศึกษาแผนการเรียนการสอนและเนื้อหาที่ต้องเรียน

ก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนช่วยลูกให้สามารถเรียนได้อย่างสนุก เริ่มแรกคือเราต้องรู้ถึงแผนการเรียนการสอนในแต่ละวันว่าลูกจะเรียนวิชาอะไรบ้าง และแต่ละวิชามีเนื้อหาอะไรบ้าง สามารถดูได้จากหนังสือ ถามตัวเด็กเอง หรือเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในห้องเดียวกับลูก เพื่อวางแผนคร่าวๆ ว่าเราจะหาวิธีมีส่วนร่วมกับการเรียนในแต่ละวิชาได้อย่างไร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับตัวเด็กเองแทนคุณครู รวมถึงการเลี้ยงลูก มีเวลาพักผ่อนให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายช่วงไหนบ้าง มีการจัดแบ่งเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ลูกได้เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่นให้ถูกช่วงเวลา

การเลี้ยงลูก ช่วยเหลือลูก ควรดูตามบุคลิกของลูก

คุณพ่อคุณแม่ย่อมเข้าใจในตัวของลูกดีกว่าใคร เพราะฉะนั้นวิธีดูแลการเลี้ยงลูก ช่วยเหลือลูกในการเรียนออนไลน์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในตัวลูก อาจปรับเปลี่ยนหาแนวทางให้เหมาะสมกับแต่ละคน เช่น เด็กบางคนชอบถาม เราต้องคอยให้คำแนะนำเขา, เด็กบางคนชอบเรียนรู้แบบสนุกสนาน เราต้องคอยหาวิธีการเรียนที่มากกว่าให้นั่งฟังหน้าจอนิ่งๆ, เด็กบางคนชอบเรียนเงียบๆ เราคอยเป็นกำลังใจให้และถามเขาว่าเรียนเป็นอย่างไร มีอะไรให้ช่วยไหม ฯลฯ

จัดเตรียมสภาพแวดล้อม และทรัพยากรเพื่อใช้ศึกษา

ปกติเวลาที่เด็กไปโรงเรียนจะมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการศึกษาอยู่แล้ว แต่เมี่อเปลี่ยนมาเรียน Online ที่บ้าน สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกับในห้องเรียน และทรัพยากรที่ควรมีไว้ใช้เพื่อการศึกษาก็จำเป็นต้องจัดหา ดังนั้นนอกจากเตรียมการดูแลเลี้ยงลูกตามปกติทั่วไป และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเด็กๆ แทนคุณครูและเพื่อนร่วมห้องแล้ว ผู้ปกครองก็ควรที่จะช่วยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในห้องที่เด็กๆ ต้องใช้เพื่อเรียนให้เหมาะสม และหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น หนังสือ สมุด ปากกา แท็บเล็ต อาหารแต่ละมื้อ ฯลฯ ให้เด็กๆ ด้วย

ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้นอกเหนือการเรียนบ้าง

การเรียนในห้องหรือตามระดับชั้นปกติช่วยให้เด็กๆ มีความรู้ แต่การส่งเสริมให้ทำกิจกรรมหรือเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาการ จะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนวิชาการผ่านทาง Online และการเลี้ยงลูกของครอบครัวแล้ว ควรส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าค่ายปิดเทอม เพื่อให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างไม่เคอะเขิน กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม รวมถึงมีพัฒนาการที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายในสังคมได้แบบมีคุณภาพ SMART-i Camp เล็งเห็นว่า การจัดระบบความคิดเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพและเห็นคุณค่าในตัวเอง รวมถึงการเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆ ทุกคนจำเป็นต้องมี เราจึงพัฒนาค่ายปิดเทอม Summer Camp อย่าง SMART-i Camp เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับการเลี้ยงลูกผ่านการเรียน Online ในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการความมั่นใจและการกล้าแสดงออกให้เด็กๆ เติบโตได้อย่างมั่นใจ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภายในค่ายมีการวางแผนกิจกรรมที่ผ่านการวิจัยระดับโลก และมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมค่ายทุกคน หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจสามารถสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมค่ายได้ตามตารางวัน-เวลาที่ท่านสะดวก