เราเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด

อัตราส่วนเด็ก : พี่เลี้ยง

8 : 1

และทีมงานอีกกว่า 50 ชีวิต

 • ทีมงาน SMART-i

 • ทีม Adventure จากทีมบ้านผางาม

 • ทีมสอนเต้น จากสถาบัน Upper Hand

 • ทีมบทละครจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ทีมถ่ายทำหนังสั้นและสอนการแสดงจาก ชมรมครอบครัวละครนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • ทีมสอนการพูดในที่สาธารณะ โดยครูไก่อูและทีมงาน

 • ผู้นำสันทนาการโดย ลุงไก่โต้ง

เหตุผลที่เลือก SMART-i Camp

เสียงจากผู้ปกครอง

“ลูกมีความสุขมากกับการมาค่าย เขาอยากมาทุกวันเลย แถมเขายังได้พบเพื่อนใหม่และดูมีความสุขมากด้วยค่ะ”
“ชอบตรงที่สอนให้เด็กสร้างพลังให้ตัวเองและยังสามารถส่งพลังให้ผู้อื่นด้วยการ standing ovation สอนให้เด็กรักตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ”
“มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถพัฒนาลูกได้ และลูกชอบมาก ลูกบอกว่าสนุกมากทุกวันเลย”
“ประทับใจทีมงานที่ดูแลใจใส่เด็กๆ เป็นอย่างดีมากค่ะ”
“ลูกกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ”
“ลูกมีความสุขมากขึ้น เขาเรียนรู้วิธีเข้าสังคมกับเพื่อนๆ มากขึ้น แล้วครูกับพี่เลี้ยงทุกคนให้การต้อนรับและตอบคำถามผู้ปกครองได้ดี”
“เด็กได้แสดงออกมากๆ ในหลายกิจกรรม ซึ่งช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ
มากขึ้น กระตือรือร้นในการไปร่วมกิจกรรมกับทางค่ายมากขึ้น”
“เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกันด้วย”
“ชอบตรงที่กิจกรรมต่างๆ มีความหลากหลาย มีภารกิจที่ทำให้เด็กๆ มีอารมณ์ร่วมที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง”
“สังเกตได้ว่าลูกมีความสุขและสนุกทุกวัน เขาได้ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน”
“เด็กมีความมั่นใจในตนเอง มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น”

เราสอนหลักการ/นิสัยที่จำเป็นในโลกยุคใหม่

ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องฝึกฝน คือ การทำเข้าใจความรู้สึกของตนเอง คิดวิเคราะห์ แสดงตัวตนผ่านการเขียน การวาด การมีระเบียบวินัย การเข้าสังคม การเคารพผู้ใหญ่ ภาวะผู้นำ ระเบียบวินัย กล้าแสดงออก และการไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่ และทักษะอื่นๆที่เราสอดแทรกไปตลอดระยะเวลาในการเข้าค่าย 10 วัน

สถานที่จัด SMART-i Camp

ค่ายกรุงเทพ
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา (รามอินทรา)
สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน (ราชเทวี)
มูลนิธิคณะเซนคาเบรียล์ (ทองหล่อ)
อาคาร KX (วงเวียนใหญ่)

ค่ายต่างจังหวัด
โสมาภา ป่าสัก รีอสร์ท (ลพบุรี)
ศูนย์พัฒนาเด็กพิมานเด็ก (เชียงใหม่)

 • สถานที่กว่า 50 ไร่

 • สวนหย่อมกว่า 10 ไร่

 • ห้องประชุมรองรับนักเรียนกว่า 300 คน

 • ที่จอดรถมากกว่า 200 คัน

 • สนามฟุตบอล

 • สถานที่ปลอดภัย

 • ลานกิจกรรมในร่ม