กิจกรรมในค่าย

Welcome to Growth Mindset World

กระบวนการเรียนรู้ด้วย Growth Mindset คือการที่เรายอมรับว่า ตอนนี้ “ยังไม่รู้” หมายถึง “ต่อไป” เราจะรู้เรื่องนี้มากขึ้น SMART-i CAMP จัดกิจกรรมเสริมแรงให้เด็กๆ ภูมิใจกับการเรียนรู้ที่รอคอยอยู่ข้างหน้า

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆกิจกรรมมีเป้าหมายเหมือนกันคือ การสร้าง Growth Mindset และ  Self Esteem ให้กับเด็กๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ (Experiential Learning) ใช้ได้ดีในค่าย และต้องเป็นค่ายที่งานอลังการประมาณ “ระเบิดภูเขา เผากระท่อม” ด้วย ถึงจะมีพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย

พี้นที่ปลอดภัยทางความคิดของเด็กคือ ความรู้สึกปลอดจากการถูกตัดสินจากครู เพื่อน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถูกตัดสินจากตนเอง พี้นที่ปลอดภัยมักหาได้ยากในบรรยากาศห้องเรียนปกติ เนื่องจากครูผู้สอนต้องทำการวัดประเมินนักเรียนอยู่ตลอดเวลา SMART-i CAMP ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เราจึงนำกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นมิตร และปลอดการตัดสิน ปลอดอคติ เพื่อให้เด็กๆได้เปิดเผยตัวตน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กิจกรรม Growth Mindset ได้อย่างเต็มที่ใน SMART-i CAMP

Explore My Feeling

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ สิ้นสุดของทุกๆวัน เด็กจะได้โอกาสในการสำรวจความรู้สึกของตนเอง และค้นพบสิ่งที่สวยงามภายใน สุดท้ายได้ตกผลึกและได้เขียนแสดงความรู้สึก ท่ามกลางดนตรีที่สวยงาม

โดยส่วนตัวแล้วครูแก๊ปชอบกิจกรรมนี้ที่สุด ครูได้เห็นเด็กหลายๆคนที่ไม่คุ้นเคยกับการรับรู้ความรู้สึกของตัวเอง ยิ่งต้องรับรู้ความรู้สึกและนำมาเขียนเป็นตัวอักษรแล้ว พวกเราผู้ใหญ่อาจจะนึกไม่ออกว่า เด็กๆจะทำได้อย่างไร แต่เด็กๆ SMART-i Kids ที่น่าทึ่งก็ได้แสดงให้เห็นว่า Growth Mindset ได้งอกงามในใจของพวกเขาแล้ว ทุกๆครั้งที่ครูบอกว่าจะหมดเวลาเขียน และใครต้องการเวลาเพิ่มบ้าง ครูแก๊ปจะเห็นมือของเด็กๆยกขึ้นเกือบทั้งห้อง ใช่ครับ เขาขอเวลาเขียนความรู้สึกเพิ่ม บางคนถึงกับขอกลับไปเขียนที่บ้านด้วย นี่คือผลของการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เค้า เราจะไม่มีการตัดสิน ประเมินค่าใดๆกับเด็กๆจนกว่าเราจะเข้าใจเขาดีแล้ว

My Story, Our Story

เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเด็กๆ และเพื่อนๆในกลุ่มจะถูกนำมาขีดเขียนเป็นเรื่องราว เด็กๆจะได้ใช้จินตนาการของตนเอง และร่วมงานกับเพื่อนๆในกลุ่มสร้างสรรเป็น Story Board เพื่อเล่าเรื่องราวตามจินตนาการของพวกเขา กิจกรรมนี้ เหมาะกับวันแรกๆของค่าย เพราะเมื่อ SMART-i Kids แต่ละคนได้แชร์เรื่องราวของตนเองให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังก็จะเกิดความคุ้นเคย สร้างความยอมรับในตัวตนของตนเองและเพื่อนร่วมทีม

กิจกรรมนี้ ใช้เวลา 2 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆดังนี้

Story Board

“ในวันนี้เด็กๆจะได้ระดมความคิด แชร์เรื่องราวของตัวเองออกมาเพื่อนที่จะทำหนังสั้นในรูปแบบของทีมตัวเอง แต่ก่อนไปถึงขั้นตอนการทำหนังสั้นนั้นเด็กๆต้องร่วมกันระดมความคิดในการทำ Story Board ในขั้นตอนนี้เด็กๆจะร่วมกันเสนอเรื่องรวมที่ตัวเองชอบ บทบาทสมมุติที่ตนเองอยากเป็นและนำมาแต่งเติมลงใน Story Board เป็นหนังสั้นเรื่องของตัวเอง เมื่อได้เรื่องที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงมือวาด Story Board แบ่งหน้าที่กันวาดได้เลย”

Acting Class

“และแน่นอนว่าเมื่อหลังจากจากเขียน Story Board เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เด็กๆชอบมากอีกขั้นตอนหนึ่งคือการได้ซ้อมการแสดง หรื่อที่เราเรียนกันว่า Acting class ในห้องเรียนนี้จะมีพี่ๆทีมงานจากครอบครัวการละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาเป็นคุณครูการแสดงให้แก่เด็กๆ คอยสอนและช่วยเหลือเด็กๆในการการฝึกซ้อมการแสดงอีกด้วย”

ถ่ายทำหนังสั้น (Shooting Day)

ในที่สุดได้เวลาทำเรื่องราวต่างๆให้เป็นความจริงด้วยการถ่ายทำหนังสั้นโดยใช้เทคนิค Stop Motion ด้วยทีมงานวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ กิจกรรมที่สนุก เหนื่อยทั้งคนถ่าย และคนถูกถ่าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม

Adventure

ความท้าทายทางกายภาพและจิตใจที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม จะส่งเสริมให้คนเราได้เติมโต (Growth) ก้าวข้ามตัวตนของตัวเองได้ SMART-i CAMP ร้อยเรียงกิจกรรมท้าทายทั้งทางกายภาพ และทั้งจิตใจ ในขณะเดียวกันด้วยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยอย่างมากที่สุด โดยเราหาทีมงานมืออาชีพด้านการผจญภัย และจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน นอกจากนี้ เด็กๆทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุและประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 100,000 บาท

มีกิจกรรมย่อยดังนี้

กิจกรรม Tree of Declaration

ด่านนี้ เด็กๆต้องปีนต้นไม้สูง 5 เมตร เป็นด้าน Personal Challenge พอขึ้นไปถึงจุดสูงสุด SMART-i Kids จะกล่าวคำประกาศเป้าหมายของตนเองดังๆ โดยมีเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่เบื้องล่าง

กิจกรรม Stacking

ด่านนี้เป็น Team Challenge เด็กๆต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ด้วยการตอบคำถามต่างๆ เพื่อที่จะได้กล่อง (Stack) เพิ่มขึ้น กระบวนการนีเรียกว่า Flipped Activity คือผู้ปฏิบัติ (ผู้นำ) ต้องพึงพาทีม และทีมต้องพึ่งพาผู้นำ บทบทหน้าที่ต่างๆจะถูกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เป็นการสร้าง Mindset ของการทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น การทำงานร่วมกัน(Collaboration) มากกว่า การบินเดี่ยว (Separation)

ยิงธนู

เด็กๆใช้ธนูล่าสัตว์เพื่อมาทำเป็นอาหาร กิจกรรมยิงธนูนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการการล่าสัตว์โดยใช้ธนู ในกิจกรรมนี้เราวางบริบทไว้ให้เด็กได้รู้ถึงความยากลำบากของการทำงาน และรู้คุณค่าของอาหารในแต่ละมื้อเพราะเด็กๆจะต้องยิงธนูล่าสัตว์ที่เป็นตัวแทนของหมู ไก่ เนื้อ เพื่อมาประกอบอาหารเป็นมื้อเบรคของตนเอง

กิจกรรม Dance Me Up

ในบรรดากิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมด้านกายภาพและกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้มีส่วนร่วมได้มากที่สุด เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเด็กๆที่สามารถจะเปิดใจสนุกสนานและ ร่วมใจกับเป็นหนึ่งได้จากการฝึกเต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรม STEMA

พูดได้เลยว่า คนที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือคนที่พร้อมและอยากเรียนมากที่สุดนั่นเอง SMART-i CAMP เพียงแค่จัดบริบทต่างให้เหมาะเด็กๆพร้อมเรียนมาที่สุด เช่น ความพร้อมในการเรียน บรรยากาศแข่งขันแบบสร้างสรรค์ (win-win) STEM ก็คือทการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรม และคณิตศาสตร์ มาผสมผสานเป็นกิจกรรมที่สนุกสาน ท้าทาย สมดังคำว่า เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้

กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

“หลายคนเลือกการสอนวินัยด้วยการบังคับ แต่เราเลือกสอนวินัยด้วยความสนุก”

ในกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปแห่งการเรียนรู้ของเราเลยก็ว่าได้ เด็กๆจะได้ออกไปต่อสู้กับเจ้าปีศาจ Fix minset เพื่อเอาชนะ อุปสรรคที่เราจัดวางเอาไว้ เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า Fix minset แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ปีศาจที่ไหนเลย เเต่เป็นเพียงความคิดในเชิงลบหรือความคิดที่ทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเท่านั้นเอง และในทุกๆกิจกรรมเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะเปลี่ยน Fix mindset ให้เป็น Growth mindset

รูปแบบของกิจกรรมนี้เรายังจัดบทเรียนให้เด็กๆเกิดการทำงานเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย เด็กๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาวัสดุอุปกรณ์ การลำเลียงน้ำเพื่อเป็นเสบียงในการรบ การวางแผนเข้าโจมตี การป้องกัน และฝ่ายสนับสนุน ทีมที่แข็งแกร่งจะต้องถูกจัดวางตำแหน่งและหน้าที่อย่างเหมาะสม ทุกๆ ส่วนล้วนแต่มีความสำคัญ

ทัศนศึกษา Kidzania

กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ Kidzania ก็เป็นหน่วยงานที่จัดทำบทบาทสมมติได้ดีมากๆในประเทศไทย ครูแก๊ปอยากบอกว่า การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลดี และจะยิ่งดีมากขึ้นถ้าเด็กๆ ได้เรียนร่วมกันกับเพื่อนๆที่เค้ารัก

ผมเองพาลูกไป Kidzania บ่อยๆครับ แต่จะมีกี่ครั้งที่เด็กๆจะได้ปฏิบัติภาระกิจร่วมกับเพื่อนที่เค้าสนิท พอได้เห็นรอยยิ้มที่เค้าได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้ว อิจฉาเด็กยุคนี้จริงๆ ว่าไหมครับ

กิจกรรมเชิงจิตวิทยา

เราคอยสอดแทรกกิจกรรมเชิงจิตวิทยาเข้าไปในทุกๆช่วงเวลา เพื่อส่งเสริมให้เค้าเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง ปลูกฝังค่านิยมที่ดี เสริมสร้างกำลังใจ ความตระหนักรู้ และพี่เลี่ยงมีส่วนสำคัญมากกับการให้คำปรึกษาแก่เด็กๆในเชิงบวก เราจึงทำการคัดพี่เลี่ยงและจัดกลุ่มให้มีความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆและนำกิจกรรมให้ถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้อย่างเต็ม 100%

กิจกรรมเล็กๆ แต่ทรงพลัง จะถูกนำมาใช้ เด็กจะได้รับความรู้สึกดีๆ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น (ต่างจากความมั่นใจ) และรักตนเองมากขึ้น เรื่องนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ Self-esteem เด็กที่มี Self-esteem สูงจะเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาน้อยกว่า เพราะเค้ารักและให้เกียรติตัวเอง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความเห็นของเพื่อนๆให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า ก็ลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมในวัยรุ่นได้

Vision Board

บทสรุปของค่ายนี้ จะอยู่กิจกรรม Vision Board เด็กๆจะตกผลึกสิ่งที่เรียนรู้ในค่าย และบูรณาการความรู้ใหม่ๆเข้ากับตัวตนของเขา พร้อมทั้งสามารถสื่อสารเป้าหมายออกมาด้วยการสร้างงานศิลปะ การเขียนจดหมายหาคุณพ่อคุณแม่ ได้ฝึกการนำเสนอเป้าหมายของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังจะได้รับเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมายร่วมกับกับลูกๆต่อไป

Finale

กิจกรรมก่อนจบค่ายที่เต็มไปด้วยความประทับใจ และสนุกสนาน เด็กๆได้นำความรู้ ความคิด และประสบการณ์มาประกอบกันด้วย นำเสนอเป้าหมายของตัวเอง ให้แบ่งปันปณิธานของเค้าให้พ่อแม่ได้ชื่นชม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรัก สามัคคี และการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งผู้ปกครองยังได้รับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมทั้ง 10 วันจากครูแก๊ปเป็นเวลา 60 นาที

การดูแลน้องๆในค่าย SMART-i
สมัครค่ายเลย!

เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE

เพิ่มเพื่อน

รับข่าวสารและสาระดีๆจาก SMART-i Camp

* indicates required