ถอดบทเรียน...เพื่อเรียนรู้ 

กระบวนการถอดบทเรียน ถือว่ามีความสำคัญต่อการเสริมสร้าง Grit มาก หากเปรียบเทียบกระบวนการนี้ให้เข้าใจง่ายๆ ก็เปรียบเหมือนกับการเล่น “เกมส์การ์ด” เพื่อผ่านด่านต่างๆ ที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไป เมื่อเด็กคนหนึ่งทำภารกิจได้สำเร็จ การ์ดก็จะถูกเปิดออกเผยให้เห็น “บทเรียน” สำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภารกิจนั้น ดังนั้น ทุกบทเรียน (Lesson Learned) ที่เด็กๆ ได้ จะนำไปสู่ “ข้อค้นพบใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวตนของเขา” ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด ระบบคุณค่าในตัวเอง

SEL : Social Emotional Learning

กระบวนการเรียนรู้แห่งปัจจุบันและอนาคต เป็นทักษะในการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย

  1. การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-Awareness) คือทักษะในการรับรู้ และระบุความคิด และอารมณ์ของตนเอง
  2. การรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ (Self-Management) คือทักษะในการควบคุม ความคิด และพฤติกรรม
  3. ความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านสังคม (Social Awareness) คือทักษะในการเข้าใจ และรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4. มีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship Skills) คือความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มได้
  5. ความสามารถในการรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน (Responsible Decision Making) คือทักษะในการสร้างทางเลือกและรับผิดชอบต่อทางเลือกนั้น ไม่ว่าผลที่ได้จะดีหรือไม่ก็ตาม

กิจกรรมในค่าย Grit

กระบวนการเรียนรู้ด้วย Grit คือ ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง และฝึกจิตใจให้ไม่ย่อท้อในเวลายากลำบากหรือผิดหวัง

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย และค้นหาเหตุผลในการทำสิ่งนั้น ตัวกิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความล้มเหลวในครั้งแรกๆ เพื่อให้เห็นความรู้สึกของตนเองเมื่อล้มเหลว รู้จักมัน พร้อมทั้งเรียนรู้ความรู้สึกของความพยายามฮึดสู้จนสำเร็จ

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรม STEM

การเรียนรู้ที่ผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรม และคณิตศาสตร์ มาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย เด็กๆ จะได้ทดลอง ล้มเหลว พยายาม ทำซ้ำ จนสำเร็จ

กิจกรรม Leadership Compass

การทำงานเป็นทีมถือเป็นบททดสอบที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่องการทำงานร่วมกัน ความคิดเห็นที่แตกต่าง การหาข้อสรุป และการช่วยกันไปจนถึงความสำเร็จ

กิจกรรม S.M.A.R.T Plan

“การตั้งเป้าหมาย” จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเองก่อน (Know your WHY) เมื่อ "เหตุผล" ชัด "เป้าหมาย" จะชัดตาม

กิจกรรม Water Challenge

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบเป็นอย่างมาก พวกเขาจะได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่ โดยที่หลักการและแนวคิดเรื่อง Grit จะถูกแทรกซึมอยู่ในทุกองค์ประกอบของกิจกรรม เด็กจะพบกับความล้มเหลวซ้ำไปมา กระบวนการโค้ช Grit จะกระตุ้นให้เขาใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มขึ้นอีก... จนสำเร็จ

ตารางค่าย 6 วัน 5 คืน จัดที่ลพบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เนื้อหาที่เรียนรู้ในค่าย

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description