มาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในค่าย

ก่อนเข้าค่าย

 1. ทางค่ายจะส่งเอกสารรายงานตนเอง (ซักประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง) ให้ผู้ปกครองประเมินความพร้อมด้านสุขภาพของเด็กๆก่อนเข้าค่าย
 2. เด็กๆทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อจดบันทึกในรายงานสุขภาพ

ระหว่างค่าย

 1. เด็กๆทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อจดบันทึกในรายงานสุขภาพ 2 เวลา (เช้าและเย็น)
 2. ค่ายเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และของใช้ร่วมกันของเด็กๆในค่ายทุกวัน
 3. ค่ายจะเพิ่มหลักสูตรการอบรมเด็กๆ ด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติในค่าย เช่น การล้างมือที่ถูกต้อง สอนการสวมหน้ากาก สอนการระวังตัวเมื่อพบคนที่อาจจะป่วย และให้รายงานคุณครูทันที เป็นต้น
 4. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
 5. สำหรับค่ายค้างแรม เราจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ในค่ายตลอด 24 ชม ตลอดค่าย
 6. ทางค่ายจะส่งสรุปจำนวนนักเรียน และสรุปการวัดอุณหภูมิให้ผู้ปกครองทราบสถานการณ์ทุกวันที่น้องเข้าค่าย

ก่อนจบค่าย (กรณีค้างแรม)

 1. ทางค่ายจะทำการตรวจวัดก่อนส่งน้องกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

ด้านการดูแลน้องๆ

แนวทางในการจัดห้องนอนของเด็กค่าย

 1. สำหรับเด็กผู้ชาย เราจัดบ้านเป็นหลังหลังละ 3 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน
 2. สำหรับเด็กผู้หญิงเราจัดบ้านหลังใหญ่มี 5 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน
 3. ทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวน้องไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้าน สำหรับหอพักหญิง เราเพิ่งออกแบบก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดใหญ่ให้บริการได้ทั่วถึง
 4. การจัดเด็กเข้ากลุ่มนอนมีสองแนวทาง
  • แบ่งนอนตามวัย คือน้องรุ่นราวคราวเดียวกันจะได้อยู่ด้วยกัน
  • แบ่งนอนตามความต้องการผู้ปกครองคือ สามารถเลือกนอนกับเพื่อน หรือญาติได้

สำหรับการนอน

น้องนอนห้องแอร์ ปรับอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
พี่ๆจะคอยดูผ้าห่มน้อง และปรับทิศทางแอร์ไม่ให้โดนน้องโดยตรง